Sedinta la Primarie. Ce hotarari au de luat consilierii locali

Consilierii locali se intrunesc saptamana viitoare, in 25 octombrie, in sedinta ordinara. Pe ordinea de zi sunt 27 de proiecte de hotarare, plus punctul „Diverse”.

Sedinta este programata la ora 14.00 si are urmatoarea ordine de zi:

1.Aprobarea procesului-verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local Satu Mare din data de 27.09.2018

2. Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă, pentru şedinţele Consiliului local al municipiului Satu Mare din luna noiembrie 2018

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea majorării capitalului social al S. C. Apaserv Satu Mare

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului local de venituri şi cheltuieli şi a bugetelor instituţiilor publice subordonate Consiliului Local al municipiului Satu Mare, finanţate integral sau parţial din venituri proprii, la TRIM. III 2018

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului local de Venituri şi Cheltuieli al municipiului Satu Mare, pe anul 2018

6. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei 1 la Hotărârea Consiliului Local Satu Mare nr.12/25.01.2018 privind aprobarea rețelei școlare pentru anul școlar 2018-2019 în municipiul Satu Mare

7. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Satu Mare nr. 60/29.03.2018 privind aprobarea cuantumului şi a numărului de burse şcolare acordate elevilor din învăţământul preuniversitar de stat din municipiul Satu Mare, aferente anului 2018

8. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Local Satu Mare nr. 157/28.07.2016 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului local al municipiului Satu Mare în cadrul consiliilor de administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular din Municipiul Satu Mare

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea amplasării ,,Monumentului Rezistenței Anticomuniste” în Piața 25 Octombrie din municipiul Satu Mare

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei: Planul Urbanistic de Detaliu ,,Grădiniţa cu program prelungit, afterschool si locuinţă de serviciu” Amplasament: Satu Mare, str. Liviu Rebreanu nr.19

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei: Planul Urbanistic Zonal „Ansamblu rezidenţial cu imobile P+1+M cu 6 apartamente şi imobil de colţ P+2 cu 12 apartamente”Amplasament: Satu Mare, Zona str.Poenilor”

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de oportunitate ,,Creșterea eficienței transportului public de călători prin achiziționarea unor autobuze electrice ”

13. Proiect de hotărâre privind asigurarea contributiei proprii în proiectul „Cresterea eficientei transportului public de calatori prin achizitionarea de autobuze electrice”

14. Proiect de hotărâre privind împuternicirea domnului Albu Adrian viceprimar al municipiului, în vederea semnării actelor adiționale la contractual individual de muncă al directorului general din cadrul Serviciului Public „Administrarea Domeniului Public” Satu Mare

15. Proiect de hotărâre privind transformarea Serviciului Public de Asistență Socială Satu Mare în Direcția de Asistență Socială Satu Mare și aprobarea Organigramei, a Statului de funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare al Direcției de Asistență Socială Satu Mare

16.Proiect de hotărârare pentru modificarea anexelor nr.4, nr.5 și nr.6 la Hotărârea Consiliului Local Satu Mare nr. 69/29.03.2018 privind aprobarea prețurilor și a volumului masei lemnoase destinată valorificării, producţia anului 2018, provenită din fondul forestier proprietatea publică a municipiului Satu Mare

17. Proiect de hotărâre privind stadiul de înscriere a datelor în Registrul Agricol al municipiului Satu Mare

18. Proiect de hotărâre privind aprobarea prețurilor și a volumului masei lemnoase destinată valorificării, producţia anului 2018, provenită din lucrările de igienizare a fondului forestier proprietatea publică a municipiului Satu Mare, administrat de Ocolul Silvic Satu Mare.

19. Proiect de hotărâre privind aprobarea cumpărării imobilului teren și construcție, situate în Satu Mare, str. Cerbului nr.19

20. Proiect de hotărâre privind acordarea cu titlu gratuit a dreptului de uz și servitute către Societatea de Distribuție a Energiei Electrice Transilvania Nord S.A. -Sucursala de Distribuție a Energiei Electrice Satu Mare, asupra unui teren în suprafață de 513 mp.

21. Proiect de hotărâre privind acordarea cu titlu gratuit a dreptului de uz și servitute către Societatea de Distribuție a Energiei Electrice Transilvania Nord S.A. -Sucursala de Distribuție a Energiei Electrice Satu Mare, asupra unui teren în suprafață de 12 mp. situat în Satu Mare , str. Râtu Mare

22. Proiect de hotărâre privind acordarea cu titlu gratuit a dreptului de uz și servitute către Societatea de Distribuție a Energiei Electrice Transilvania Nord S.A. -Sucursala de Distribuție a Energiei Electrice Satu Mare, asupra unor terenuri din municipiul Satu Mare

23. Proiect de hotărâre privind însușirea documentației cadastrale de primă înscriere a terenului în suprafață de 19.287 mp. aflat în zona inundabilă a râului Someș

24. Proiect de hotărâre privind însușirea documentației cadastrale de primă înscriere a imobilului situat în Satu Mare str.Anghel Saligny

25. Proiect de hotărâre pentru revocarea Hotărârii Consiliului Local Satu Mare nr. 171/27.06.2017 privind însuşirea şi aprobarea documentaţiei cu propunere de dezlipire a imobilului teren situat în Satu Mare, str. Martirilor Deportaţi nr. 52, înscris în C.F. nr. 162824 cu nr. cadastral 162824

26. Proiect de hotărâre privind însușirea documentației cu propunere de dezlipire în vederea sistării stării de indiviziune a imobilului-teren, înscris în CF nr. 156687 Satu Mare, str. Pintea Haiducul nr. 49

27. Proiect de hotărâre privind retragerea dreptului de administrare instituit în favoarea Întreprinderii de Prelucrare a Lemnului Satu Mare, asupra imobilului înscris în CF nr. 10839, Satu Mare sub nr. cadastral 3318/37

28.Diverse – Informări Consiliu local.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.