In ce conditii se acorda pensiile de urmas

Conform prevederilor Legii 263/2010, respectiv ale articolului 114, alin. 2 din legea menţionată, în cazul copilul beneficiar al unei pensii de urmaş care nu face dovada continuării studiilor, plata pensiei se suspendă începând cu data de 1 octombrie a anului în curs.

Ca urmare, Casa Judeţeană de Pensii vine în sprijinul copiilor urmaşi în vârstă de peste 16 ani, reamintindu-le că au obligaţia să prezinte la Casa Judeţeană de Pensii o adeverinţă din care să rezulte că, în anul şcolar 2018-2019, urmează o formă de învăţământ organizată potrivit legii. Adeverinţa se va depune la instituţia noastră însoţită de copia actului de identitate, cuponul de pensie sau copie de pe decizia de pensie.

Data scadentă de depunere a adeverinţei în cazul elevilor este 25 septembrie 2018.

În cazul nedepunerii adeverinţei menţionate, pensia de urmaş aferentă lunii octombrie 2018 se reţine de la plată potrivit legii.

Întrucât anul universitar 2018/2019 începe la 1 octombrie 2018 şi, în consecinţă, copiii urmaşi studenţi în vârstă de până la 26 de ani sunt în imposibilitatea prezentării până la data de 25 septembrie 2018 a dovezii privind continuarea studiilor, facem următoarele precizări:

•într-o primă fază, aceştia au obligaţia ca, până la data de 25 septembrie 2018 să depună la sediul Casei Judeţene de Pensii, situat pe Bld. Vasile Lucaciu nr. 4-6, o declaraţie pe propria răspundere din care să reiasă că urmează o formă de învăţământ organizată potrivit legii. Formularul tipizat de declaraţie se găseşte atât la instituţia noastră cât şi pe site-ul instituţiei, respectiv: www.cjpsatumare@datec.ro

Declaraţia pe propria răspundere se va depune la instituţia noastră însoţită de copia actului de identitate, cuponul de pensie sau copie de pe decizia de pensie.

În cazul nedepunerii declaraţiei pe propria răspundere în sensul continuării studiilor, pensia de urmaş aferentă lunii octombrie va fi reţinută de la plată, potrivit legii.

•Ulterior, dar nu mai târziu de 25 octombrie 2018, aceştia au obligaţia de a prezenta adeverinţa din care să rezulte că în anul universitar în curs, respectiv 2018 – 2019, urmează o formă de învăţământ superior, organizată potrivit legii.

În situaţia neprezentării adeverinţei prin care se face dovada continuării studiilor, până la data de 25.10.2018, pensia de urmaş aferentă lunii noiembrie 2018 va fi reţinută de la plată, iar pensia aferentă lunii octombrie 2018 va fi constituită debit şi va fi recuperată.

Atragem atenţia copiilor urmaşi studenţi care vor depune declaraţia pe proprie răspundere că, este obligatorie completarea până la data de 25.10.2018 a dosarului de pensie şi cu adeverinţa şcolară pentru anul universitar 2018/2019.

Menţionăm faptul că, în acest moment, există în evidenţele instituţiei un număr de 819 copii beneficiari ai pensiei de urmaş, care trebuie să aducă dovada că urmează o formă de învăţământ organizată potrivit legii, respectiv să facă declaraţia pe proprie răspundere şi să aducă adeverinţa în original.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.