Sedinta la Consiliul Local. 27 de puncte pe ordinea de zi

Consilierii municipali sunt convocati in sedinta ordinara ce va avea loc joi, 19 iulie, de la ora 14.00.

Iata ordinea de zi:

1.Aprobarea procesului-verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local Satu Mare din data de 27.06.2018
2. Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă, pentru şedinţele Consiliului Local al Municipiului Satu Mare din luna august 2018
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului local de venituri şi cheltuieli şi a bugetelor instituţiilor publice subordonate Consiliului local al municipiului Satu Mare, finanţate integral sau parţial din venituri proprii, la TRIM. II 2018
4. Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al instituţiilor publice subordonate Consiliului Local Satu Mare, finanţate integral sau parţial din venituri proprii, pe anul 2018
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Registrului local al spațiilor verzi din municipiul Satu Mare
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației: Planul Urbanistic Zonal ,,Amenajare imobil de locuit cu 12 apartamente și spațiu comercial la parter în imobil de birouri P+6 nefinalizat ,, Amplasament :Satu Mare, str. Martirilor Deportați nr. 27/B
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației : Planul Urbanistic Zonal ,,Zonă de locuit – locuințe individuale,, Amplasament: Satu Mare, str. Ion Popdan
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației : Planul Urbanistic Zonal ,,Dezvoltare zonă de locuințe în intravilan,, Amplasament: Satu Mare, Zona str. Căprioarei
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației: Planul Urbanistic Zonal ,,Construire locuințe individuale P-P+1 ,,Amplasament : Satu Mare, Zona str. Petre Ispirescu
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației: Planul Urbanistic Zonal ,, Construire fabrică de scaune și canapele,, Amplasament: str. Aurel Vlaicu, Satu Mare
11. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiție : ,,Extindere iluminat public în curțile interioare ale blocurilor situate pe: str.Avram Iancu nr. 58, Drum Carei bloc R31, B-dul Octavian Goga bloc 10, Calea Traian nr.9, bloc 5,6,7, str. Mircea Eliade, str. Petru Rareș, str. Vasile Goldiș, B-dul Cloșca, Aleea Milcov, Aleea Universului,, din municipiul Satu Mare
12. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul ,,Construire gard la Grădinița cu program prelungit nr. 13,, municipiul Satu Mare
13. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie și a indicatorilot tehnico-economici la obiectivul ,,Modernizare infrastructură educațională Grădinița nr.11 – Reabilitare clădire Grădinița cu program prelungit nr.11,,
14. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de oportunitate pentru creșterea eficienței trasportului public urban de călători, prin achiziționarea unor autobuze hibride și asigurarea infrastructurii suport
15. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de oportunitate pentru crearea unui sistem de management al traficului, inclusiv sistem de monitorizare video
16. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de alipire a unor parcele de teren, având destinația de stradă – str. Acs Alajos
17. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de alipire a unor parcele de teren, având destinația de stradă – str.Crăieselor
18. Proiect de hotărâre privind aprobarea unui schimb de imobile între Municipiul Satu Mare și S.C. Petrimex S.R.L.
19. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin negociere directă a imobilului teren situat în municipiul Satu Mare, str. Henri Coandă nr.41
20. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin negociere directă a imobilului teren situat în municipiul Satu Mare, str. Gabriel Georgescu nr.5
21. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei nr.2 și anexei nr. 3 la Hotărârea Consiliului local Satu Mare nr. 274/23.11.2017
22. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 2 și anexei nr. 4 la Contractul de delegare în gestiune directă a serviciului de transport public local de călători prin curse regulate în Municipiul Satu Mare, aprobat prin Hotărârea Consiliului local Satu Mare nr. 172/27.06.2018
23. Proiect de hotărâre privind aprobarea majorării capitalului social al S.C. Apaserv Satu Mare S.A.
24.Proiect de hotărâre privind aprobarea deschiderii de noi puncte de lucru ale S.C. Apaserv Satu Mare S.A.
25.Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Programului de investitii din surse proprii al S.C. Apaserv Satu Mare S.A., anexa la Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2018
26.Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Planului de lucrări de întreţinere, înlocuire şi dezvoltare a activelor concesionate la S.C. Apaserv Satu Mare S.A. din Fondul de întreţinere, înlocuire şi dezvoltare (IID) pentru anul 2018
27. Diverse – Informări Consiliul local.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.