Zestrea vie romaneasca. Expozitie dedicata „Centenarului Marii Uniri”

Expoziţia de artă fotografică „Zestrea Vie Românească” este un eveniment care îşi propune să promoveze în rândul iubitorilor de cultură din ţară şi din străinătate cele mai importante valori ale patrimoniului cultural tradiţional din România. Vernisajul expozitiei va avea loc marti, 5 iunie, de la ora 13.00, la Centrul de Creatie Satu Mare.

Obiectivul expoziţiei este ca în anul aniversar al Centenarului Marii Uniri de la 1918 să facă cunoscute publicului larg valorile recunoscute pe plan mondial ale patrimoniului cultural tradiţional tangibil şi intangibil al României. Este vorba despre acele valori patrimoniale româneşti care ne diferenţiaza cultural de alte popoare şi ne fac mândri că suntem români, mai ales acum când are loc un proces de globalizare şi de nivelare a valorilor pe plan mondial.

Uniunea Europeană încurajează iniţiativele prin care cetăţenii să se implice în ampla cunoaştere a patrimoniului cultural şi de aceea anul 2018 a fost declarat Anul European al Patrimoniului Cultural , prilej cu care se va consolida sentimentul de apartenenţă la un spaţiu cultural european comun ,desigur cu respectarea diversitaţii culturale şi elementelor de unicitate ale fiecărui popor în parte.

Expoziţia de artă fotografică „Zestrea Vie Românească” prezintă într-un număr de 81 de lucrări de artă fotografică înrămate , unele de mari dimensiuni, cele mai valoroase elemente ale tradiţiilor,datinilor şi obiceiurilor din cadrul patrimoniului cultural tradiţional tangibil şi intangibil al României.

Fotografiile din cadrul expoziţiei reprezintă o frescă elocventă a identitaţii tradiţionale româneşti cuprinzând imagini despre portul popular, meşteşuguri şi ocupaţii rurale tradiţionale româneşti , meşteri populari, sărbători şi manifestări folclorice, tradiţii şi obiceiuri de Paşti,Crăciun şi Anul Nou, obiceiuri agrare, jocul şi dansul popular, botezul şi nunta tradiţională românească, etc. Un loc important îl ocupă în expoziţie fotografiile dedicate marilor personalităţi declarate oficial „tezaur uman viu” şi mai ales cele mai reprezentative tradiţii si meşteşuguri tradiţionale româneşti prezente pe Lista Patrimoniului Imaterial UNESCO, cum sunt :

1. Colindatul de ceată bărbătească ;
2. Doina ;
3. Tehnicile de prelucrare a ceramicii de Horezu, judeţul Vâlcea ;
4. Jocul fecioresc din România ;
5. Tehnicile de ţesere a scoarţelor româneşti tradiţionale ;
6. Practicile culturale asociate zilei de 1 martie.
7. Ritualul căluşului.

Toate aceste fotografii color realizate la un înalt nivel artistic se constituie într-o oglindă vie a bogaţiei culturale de care dispune poporul român în anul Centenarului şi pot fi un important vector de promovare a turismului cultural din România.

Iată de ce, în anul 2018 atât de încărcat de semnificaţii, această expoziţie este o provocare pentru vizitatori de a redescoperi minunatele tradiţii româneşti, noi oameni şi locuri, sentimentele asociate culturii îmbogăţind sufleteşte cetăţenii cu bogate informaţii culturale şi spirituale. Tradiţiile strămoşeşti au darul de a uni românii !

În acest an de bilanţ naţional este momentul ca toţi românii să cunoască şi să aprecieze această inestimabilă avuţie naţională şi europeană care este patrimoniul cultural tradiţional al României.Cu o nouă viziune asupra patrimoniului tradiţional vom putea face din acesta o resursă importantă de dezvoltare personală şi comunitară prin conservare, protejare şi promovare adecvată. Atâta timp cât zestrea tradiţiilor noastre este pastrată vie în conştiinţa naţională spiritul românesc trăieşte ! Numai aşa tradiţiile româneşti nu se vor pierde !

Patrimoniul cultural tradiţional al României este o bogaţie care venind de la strămoşii noştri daci şi străbătând cu succes veacurile este o parte integrantă a identităţii poporului român, dar este totodată şi o valoare universală !

Se cuvine deci să-l cunoaştem, să-l păstrăm şi să-l transmitem generaţiilor viitoare !

De aceea expoziţia de artă fotografică „Zestrea Vie Românească” a artistului baimărean Ilie Tudorel ne arată azi patrimoniul tradiţional românesc la confluenţa dintre trecut şi viitor, într-un an aniversar atât de important pentru noi toţi românii.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.