Sedinta maraton la Consiliul Local. 44 de puncte pe ordinea de zi

Consilierii municipali sunt convocati in şedinţă ordinară pe data de 31 mai, ora 14.00.

Şedinţa va avea loc în sala de şedinţe a Primăriei municipiului Satu Mare, cu următoarea ordine de zi:

1.Aprobarea procesului-verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local Satu Mare din data de 29.03.2018

2.Aprobarea procesului-verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local Satu Mare din data de 26.04.2018

3. Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă, pentru şedinţele Consiliului Local al Municipiului Satu Mare din luna iunie 2018

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului local de venituri şi cheltuieli al municipiului Satu Mare, pe anul 2018

5. Proiect de hotărâre privind privind rectificarea Bugetului de venituri şi
cheltuieli al instituţiilor publice subordonate Consiliului local Satu Mare, finanţate integral sau parţial din venituri proprii, pe anul 2018

6. Proiect de hotărâre privind privind aprobarea execuţiei bugetului local de venituri şi cheltuieli al municipiului Satu Mare pe anul 2017

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetelor instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii, subordonate Consiliului local al Municipiului Satu Mare pe anul 2017

8.Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii licenţei de traseu pentru serviciul de transport public local de persoane prin curse regulate speciale pentru traseul – str. Careiului (bloc 30-32) – str. Careiului (Fabrica de pâine) – b-dul Lucian Blaga (Ceprom) – Parc Industrial Sud (SC Gotec SRL) şi retur, pentru transportul muncitorilor

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea Registrului local al spațiilor verzi din municipiul Satu Mare

10. Proiect de hotărâre privind asigurarea contribuţiei proprii în proiectul
„Developing cross-border culture: Revitalised theatres in Satu Mare and Uzhgorod”

11. Proiect de hotărâre privind asigurarea contribuţiei proprii în proiectul „Ensuring public safety through the cooperation of law enforcement agencies and the use of advanced video surveillance systems in Uzhgorod and Satu Mare”

12. Proiect de hotărâre privind asigurarea contribuţiei proprii în proiectul
„SMART SCHOOL: innovations in STEM education”

13. Proiect de hotărâre privind privind asigurarea contribuţiei proprii în proiectul” REVIVAL THROUGH CRAFTSMANSHIP ”

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii documentației la Ministerul Turismului, în vederea inițierii unei hotărâri a Guvernului României pentru atestarea Municipiului Satu Mare ca stațiune turistică de interes local/național

15. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Satu Mare nr.157/28.07.2016 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului local al municipiului Satu Mare în cadrul consiliilor de administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular din Municipiul Satu Mare

16. Proiect de hotărâre privind îndreptarea erorii materiale strecurate la punctul 7 din Anexa nr.3 la Hotărârea Consiliului Local Satu Mare nr. 78/29.03.2018 privind aprobarea Organigramei, a Statului de funcţii a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare ale Clubului Sportiv Municipal Satu Mare şi a Normelor financiare de utilizare a fondurilor alocate Clubului Sportiv Municipal din bugetul local pentru activităţile sportive

17. Proiect de hotărâre pentru îndreptarea erorii materiale strecurate în Anexa nr. 2 și Anexa nr. 4 la Hotărârea Consiliului Local Satu Mare nr. 226/28.09.2017 privind aprobarea Planului de ocuparea planului de ocupare a funcțiilor publice pe anul 2018

18. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei: Planul Urbanistic Zonal – Construire centru medical în sistem ambulatoriu P+1, Amplasament: Satu Mare, Aleea Oituz nr.4/A

19. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei: Planul Urbanistic Zonal – Construire clădire P -Parc Comercial Altex cu destinaţie comercială, cu parcare 100 locuri, accese rutiere şi pietonale, totem semnal 20 m, zone verzi, racorduri, utilităţi, Amplasament: Satu Mare, str. Corvinilor nr.1-3

20. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei: Planul Urbanistic Zonal – Fermă de vaci, Amplasament: Zona Sătmărel, nr cad. 156802

21. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei: Planul Urbanistic Zonal – Amenajare imobil de locuit cu 12 apartamente şi spaţiu comercial la parter în imobil de birouri P+6, nefinalizat în municipiul Satu Mare, Amplasament: Satu Mare, str. Martirilor Deportaţi nr.27/B

22. Proiect de hotărâre pentru completarea Hotărârii Consiliului Local Satu Mare nr. 10/25.01.2018 privind abrogarea/revocarea documentațiilor de urbanism aprobate fără termen de valabilitate și pentru care nu au fost începute investițiile

23. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor
de intervenție și a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţie ,,Modernizare infrastructură educațională Grădinița nr. 29 și Creșa Punguța cu doi bani- Reabilitare clădire situată pe str. 1 Decembrie 1918, nr. 15″

24.Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţie ,,Extindere iluminat public pe str. Dara, str. Botizului nr.63-65 (bloc 55,57,59), str. Victoriei, str.Gladiolei”

25.Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţie ,,Modernizare str. Grădinarilor”

26.Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții ,,Pasarelă pietonală şi velo peste râul Someş – amplasată în municipiul Satu Mare”

27.Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție și a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții ,,Amenajare pistă de biciclete strada Botizului – Pod Golescu”

28. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție și a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții ,,Amenajarea şi construirea de piste de biciclete în municipiu: Traseu 1- punct de plecare str. Lazarului- Str. Trandafirilor – Str. Avram Iancu – Str. Iuliu Hossu – B-dul Vasile Lucaciu – Str. 1 Decembrie 1918 – Centru Vechi, Traseu 2- punct de plecare Str. Mileniului- Str. George Coşbuc – B-dul V. Lucaciu” precum şi realizarea unui sistem de ȋnchiriere de biciclete

29.Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție și a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții ,,Amenajarea şi construirea de piste de biciclete în municipiu (Traseu 1: B-dul Lucian Blaga – Str. Păuleşti – Dig, Str. G. Alexandrescu – P-ţa Soarelui – Dig; Traseu 2: B-dul Cloşca -plecare din Str. Magnoliei- Drumul Careiului)” precum şi realizarea a 4 sisteme de închiriat biciclete

30. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții ,,Amenajarea şi construirea de piste de biciclete în municipiu (Traseu 1: Str. Gh. Bariţiu -punct de plecare colţ cu Str. Ady Endre – Str. Rodnei – Str. Fabricii – Str. Odoreului; Traseu 2: Str. Gh. Bariţiu -punct de plecare colţ cu Str. Ady Endre- Str. Lăcrimioarei – Str. Porumbeilor – Str. Liviu Rebreanu – Str. Panseluţei – P-ţa Titulescu – Str. Iuliu Maniu – Centru; Traseu 3: punct de plecare Str. Panseluţei – Str. Liviu Rebreanu – Str. Mileniului – Str. Horea – Centru Vechi)” precum şi realizarea a 6 sisteme de ȋnchiriat biciclete

31. Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate și aindicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții ,,Reabilitare clădire grădiniță cu program prelungit nr. 7 situată pe strada 1 Decembrie 1918 nr. 7 Modernizare infrastructură educațională Grădinița nr. 7″

32. Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții ,,Amenajare terminal transjudeţean-translocal, construirea unui depou pentru autobuze electrice/hibrid precum şi a unei staţii de ȋncărcare, achiziţionarea de autobuze hibride, crearea unui sistem de management al traficului inclusiv sistem de monitorizare video şi realizarea unui sistem de ȋnchiriere de biciclete – Str. Fabricii”

33. Proiect de hotărâre privind atribuirea în folosință gratuită către Biserica Creștină după Evanghelie Filadelfia Satu Mare, a unui teren în suprafață de 152 mp., situat în municipiul Satu Mare str. C.A.Rosetti nr.2

34. Proiect de hotărâre privind atribuirea în folosință gratuită către Biserica Creștină Baptistă „Emanuel” a unui teren în suprafață de 950 mp., situat în municipiul Satu Mare Zona străzii Ostrovului

35. Proiect de hotărâre privind însușirea documentației de dezmembrare în vederea sistării stării de indiviziune a imobilului înscris în CF nr. 171943 sub nr. cadastral 171943

36. Proiect de hotărâre privind acceptarea ofertei de donație a unui teren în suprafață de 180 mp, situat în Satu Mare B-dul Lalelei

37. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin negociere directă a imobilului – teren, situat în municipiul Satu Mare pe str. Botizului, în favoarea INTERRA Societate Cooperativă

38. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin negociere directă a imobilului – teren, proprietatea privată a municipiului Satu Mare, situat în Satu Mare, str. Pandurilor nr.7

39. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin negociere directă a imobilului – teren, proprietatea privată a municipiului Satu Mare, situat în Satu Mare str. Ion Neculce nr.3

40. Proiect de hotărâre privind însuşirea şi aprobarea documentaţiei cu propunere de dezmembrare a imobilului – teren, înscris în CF nr. 10656 Satu Mare cu nr. top 13595/11 și vânzarea prin negociere directă a suprafeței de 870 mp., situată în Satu Mare, str. Teilor nr. 18

41. Proiect de hotărâre privind însușirea documentației de primă înscriere a terenului în suprafață de 22.120 mp. aflat în zona inundabilă a Râului Someș

42. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Satu Mare nr. 104/10.05.2016 privind acordarea în folosință gratuită Parohiei Satu Mare VII – Biserica Sfinții Împărați Constantin și Elena, a imobilului teren înscris în CF nr. 151661 situat în Satu Mare, str. Lalelei

43. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractului de asociere între Municipiul Satu Mare, Liceul cu Program Sportiv și Federația Română de Fotbal

44. Diverse – Informări Consiliul local.

2 Comentarii la "Sedinta maraton la Consiliul Local. 44 de puncte pe ordinea de zi"

  1. Pingback: Stiri din Satu Mare – Satmareanul

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.