Plan județean pentru îmbunătățirea situației romilor. Care sunt prioritățile (Foto)

Astăzi, 20 februarie, la ora 12.00, în sala mică de şedinţe a Palatului Administrativ, prefectul judeţului Satu Mare, Darius Filip a prezidat şedinţa Grupului de Lucru Mixt la care au participat reprezentanţii comunităţilor romilor din judeţ şi reprezentanţi ai instituţiilor deconcentrate.

După intonarea Imnului Naţional al României, aşa cum se obişnuieşte la începutul fiecărei şedinţe, Biroul Judeţean pentru Romi (BJR) a prezentat Planul Judeţean de Măsuri privind îmbunătăţirea situaţiei romilor la nivelul judeţului Satu Mare 2018, care va fi transmis în teritoriu şi în urma căruia BJR va gestiona raportările privind realizarea indicatorilor cuprinşi în acest plan.

În acest context vor fi urmărite rezultatele aplicării măsurilor din domeniile educaţie, ocupare şi sănătate.

Printre măsurile cuprinse în Planul Judeţean se numără dezvoltarea unui sistem de culegere şi monitorizare a datelor privind cuprinderea tuturor copiilor de vârstă preşcolară şi şcolară într-o formă de învăţământ; sprijinirea profesorilor în acţiunea de reducere/combatere a abandonului şcolar; organizarea şi desfăşurarea unor campanii de informare şi conştientizare a părinţilor şi comunităţilor de romi, cu privire la educaţia copiilor; organizarea unor campanii pentru ocuparea locurilor speciale alocate elevilor de etnie romă la licee, şcoli profesionale şi la Universitățile Vasile Goldiş și Babeş Bolyai filialele Satu Mare.

De asemenea se va urmări încadrarea la nivel judeţean, prin servicii de mediere, a unui număr de cel puţin 250 de persoane de etnie romă; organizarea cursurilor de formare şi reconversie profesională; organizarea Bursei generale a locurilor de muncă pentru romi; derularea campaniilor de informare privind necesitatea şi avantajele vaccinării precum şi prevenirea abandonului copilului în unităţile spitaliceşti.

Înainte de a asculta problemele ridicate de reprezentanţii romilor, prefectul le-a vorbit celor prezenţi despre semnificaţia zilei de 20 februarie şi anume implinrea a 162 de ani de la abolirea robiei romilor în Principatele Române. În 20 februarie 1856 a fost promulgată legea prin care romii au devenit oameni liberi, cu drepturi şi îndatoriri egale cu ale celorlaţi cetăţeni din România.

La finalul şedinţei prefectul şi-a exprimat susţinerea faţă de comunitatea romilor menţionând că în cazul în care apar şi alte probleme, au posibilitatea să depună petiţii sau să vină în audienţă.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.