Ședință, azi, la Consiliul Local

Consilierii municipali sunt convocați în ședință ordinară, ce va avea loc azi, 25 ianurie, de la ora 14.00.

Pe ordinea de zi sunt un număr de 29 de proiecte de hotărâre, plus punctul „Diverse”.

Iată ordinea de zi:

1. Aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local Satu Mare din data de 23.11.2017

2. Aprobarea procesului verbal al şedinţei de îndată a Consiliului Local Satu Mare din data de 5.12.2017

3. Aprobarea procesului verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Local Satu Mare din data de 11.12.2017

4. Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă, pentru şedinţele Consiliului Local al Municipiului Satu Mare din luna februarie 2018 Iniţiator proiect

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului local de Venituri şi Cheltuieli al municipiului Satu Mare pe anul 2017

6. Proiect de hotărâre privind transmiterea în administrarea Transurban S.A. Satu Mare a unor mijloace fixe

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic Zonal -Zonă mixtă activităţi productive,depozite şi servicii -Amplasament: Satu Mare Zona str. Energiei şi str. Mesteacănului

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic Zonal – Zonă de servicii şi activităţi compatibile -Amplasament: Satu Mare str. Careiului nr. 67

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei Plan urbanistic Zonal -Instituţii servicii conexe căilor de comunicaţii rutiere, spălătorie auto- Amplasament : Satu Mare str. Jubileului

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic Zonal – Servicii şi activităţi productive – Amplasament : Satu Mare, extravilan DN 19A

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic Zonal -Centru spiritual – Amplasament : Satu Mare P-ţa Libertăţii

12. Proiect de hotărâre privind abrogarea documentaţiilor de urbanism aprobate fără termen de valabilitate şi pentru care nu au fost începute investiţiile

13.Proiect de hotărâre privind atribuirea denumirii «Grădiniţa cu program prelungit Castelul Fermecat » Grădiniţei cu program normal nr.15

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea reţelei şcolare pentru anul şcolar 2018 – 2019 în municipiul Satu Mare

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de acţiuni şi de lucrări de interes local pe anul 2018, pentru repartizarea orelor de muncă prestate lunar de către persoanele majore apte de muncă din familia beneficiară de ajutor social

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Centrului Multifuncţional ALTER EGO din subordinea Serviciului Public de Asistenţă Socială Satu Mare

17. Proiect de hotărâre privind realizarea evaluării anuale a managementului la Centrul Cultural „G.M.Zamfirescu” Satu Mare

18. Proiect de hotărâre privind realizarea evaluării anuale a managementului la Instituţia de cultură Filarmonica de Stat Dinu Lipatti Satu Mare

19. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de oportunitate şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare a serviciului public pentru activităţile de deratizare, dezinsecţie şi dezinfecţie în municipiul Satu Mare

20. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de oportunitate, a caietului de sarcini şi a contractului de concesiune, pentru serviciului de gestionare a câinilor fără stăpân din municipiului Satu Mare

21. Proiect de hotărâre privind acordarea cu titlu gratuit a dreptului de uz şi servitute, către S.C. F.D.E.E. Electrica Distribuţie Transilvania Nord S.A. Sucursala Satu Mare, asupra unei suprafeţe de teren situate în municipiul Satu Mare

22. Proiect de hotărâre privind aprobarea solicitării de transmitere a unor imobile din domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice pentru Inspectoratul Şcolar Judeţean Satu Mare, în domeniul public al Municipiului Satu Mare şi administarea Consiliului Local Satu Mare

23. Proiect de hotărâre privind prelungirea dreptului de folosinţă gratuită acordat Asociaţiei Nevăzătorilor din România filiala judeţeană Satu Mare asupra imobilului situat în Satu Mare str. Mihai Viteazu nr. 19

24. Proiect de hotărâre privind completarea Hotărârii Consiliului Local Satu Mare nr. 278/23.11.2017

25. Proiect de hotarare privind modificarea Statutului Clubului Sportiv Fotbal Club OLIMPIA 2010

26. Proiect de hotărâre privind vânzarea către Oanță Remus Vasile a locuinţei situată în municipiul Satu Mare, B-dul Cloşca nr. 72-74, bl. A, et.1, ap. 14

27. Proiect de hotărâre privind aprobarea sistării stării de indiviziune a terenului situat în Satu Mare , str Cezar Boliac nr. 9-11

28. Proiect de hotărâre privind asigurarea contribuţiei proprii în proiectul «Suporting regional competitiveness based on local values -SURE »

29. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Satu Mare nr. 125/2007 privind aprobarea înfiinţării „Clubului Sportiv Municipal Satu Mare”

30. Diverse.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.