Prefectura răspunde atacurilor lansate de primarul Kereskenyi Gabor

Printr-un comunicat de presă remis azi, 3 ianuarie redacției noastre, Prefectura Satu Mare răspunde atacurilor lansate de către primarul Kereskenyi Gabor, subliniind totodată prevederile legale care au fost încălcate prin adoptarea HCL nr. 243/26.10.2017.

„Referitor la comunicatul transmis presei în cursul zilei de azi, de către Primăria Municipiului Satu Mare, vă informăm că Instituţia Prefectului Judeţului Satu Mare este în asentimentul cetăţenilor afectaţi de hotărârea consiliului local la care se face referire şi este de acord cu soluţionarea problemelor pe care le întâmpină cetăţenii din zona Bercu Roşu.

Totodată informăm faptul că prin HCL nr. 243/26.10.2017 s-au încălcat urmatoarele prevederi legale:

-art. 49 din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale republicată, cu modificarile şi completarile ulterioare, cu privire la obligaţia de a fi aduse la cunoştinţa publică a hotărârilor cu caracter normativ;

-art. 83 din Legea 24/2000, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu privire la obligaţia ca hotărârile cu caracter normativ să fie afişate în locuri autorizate şi să fie publicate într-un cotidian local de mare tiraj;

-art. 76 alin. 4, din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, coroborat cu art. 4 din H.G. 1206/2001 cu privire la faptul că:

(1) În localitățile în care cetățenii aparținând unei minorități naționale au o pondere de peste 20% din numărul locuitorilor se va asigura inscripționarea denumirii localității și în limba maternă a cetățenilor aparținând minorității respective.

(2) În unitățile administrativ-teritoriale în care cetățenii aparținând unei minorități naționale au o pondere de peste 20% din numărul locuitorilor autoritățile administrației publice locale vor asigura inscripționarea denumirii instituțiilor publice de sub autoritatea lor, precum și afișarea anunțurilor de interes public și în limba maternă a cetățenilor aparținând minorității respective, în condițiile legii.

Conform atribuţiilor ce îi revin, prefectul prin structura de specialitate (Serviciul juridic şi contencios administrativ) verifică legalitatea actelor administrative adoptate de către autorităţile administraţiei publice locale şi poate ataca direct în faţa instanţei de contencios administrativ actele emise de autorităţile administraţiei publice locale, dacă le consideră nelegale.

Subliniem faptul că începând cu anul 2010, toate hotărârile care au încălcat prevederile legale mai sus amintite au fost atacate de către Instituţia Prefectului Judeţului Satu Mare la instanţa de contencios – administrativ, atât Consiliul Local al municipiului Satu Mare cât şi Primarul municipiului Satu Mare având cunoştinţă despre aceste aspecte.

Precizăm faptul că pentru rezolvarea rapidă și legală a problemelor cetăţenilor din zona Bercu Roșu, Consiliul Local al municipiului Satu Mare are posibilitatea ca în următoarea şedinţă să revoce această hotărâre, respectiv să adopte o nouă hotărâre cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

Date fiind toate aceste aspecte, considerăm că acuzaţiile aduse instituţiei noastre sunt fără fundament având probabil alt scop decât informarea corectă a cetăţenilor”, este poziția Instituției Prefectului.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.