Planul pentru învățământul profesional, prezentat în Colegiul Prefectural

Astăzi, 20 decembrie, în sala mică de şedinţe a Palatului Administrativ a avut loc ultima şedinţă din acest an a Colegiului Prefectural condusă de prefectul judeţului Satu Mare, Darius Filip.

Primul subiect de pe ordinea de zi a fost prezentat de inspector școlar general, Călin Durla care a făcut un rezumat al Planului Local de Acțiune pentru Învățământul Profesional și Tehnic 2016-2025.

Conform evoluției demografice la nivel județean în perioada 2008-2015, proiecţiile privind structura pe grupe de vârstă indică pentru viitor (2015-2025) o consolidare relativă a vârstei de mijloc (35-55 ani) activă pe piaţa muncii, ceea ce va conduce la o nevoie crescândă de formare continuă.

Planul de măsuri pentru Învățământul Profesional și Tehnic 2016-2025 cuprinde:

1. Dezvoltarea capacității de proiectare/ planificare la nivelul unităților de învățământ
2. Dezvoltarea capacității de marketing la nivelul unităților de învățământ – plan de școlarizare realizat 100%
3. Adaptarea ofertei educaționale la cerințele pieței muncii și a mediului economic
– 55% din solicitările operatorilor economici satisfăcute în 2020 (în 2016 ponderea a fost de 40,9%)
– 60% din absolvenți încadrați pe piața muncii în calificarea absolvită
4. Creșterea rolului unităților ÎPT în furnizarea calificărilor pentru adulți
– 50% din unitățile de învățământ autorizate pentru formarea adulților
5. Creșterea calității procesului educațional prin utilizarea preponderent a metodelor active de predare-învățare
– reducerea ratei abandonului școlar în ÎPT la 2% în 2020
-creșterea ponderii absolvenților învățământului liceal tehnologic declarați reușiți la BAC la 60% în 2020
6. Modernizarea infrastructurii și a dotărilor cu echipamente didactice – 80% din unitățile ÎPT dotate cu echipamente la standarde europene
7. Eficientizarea parteneriatelor cu operatorii economici și creșterea numărului de locuri în învățământul dual – 40% locuri alocate pentru învățământul dual
8.Corelarea între învățământul superior și ÎPT – parteneriate cu universitățile tehnice 9.Creșterea numărului de elevi care optează pentru ÎPT- 60% dintre elevi optează pentru ÎPT până în 2020
– servicii de orientare și consiliere profesională de calitate, realizate de consilieri specializați, pentru elevi, părinți și cadre didactice din gimnaziu.

Un alt subiect pe ordinea de zi a fost prezentat de şeful serviciului Monitorizare din cadrul Instituţiei Prefectului, Ramona Antonescu care a analizat activitatea Colegiului Prefectural pe anul 2017 şi a supus votului programul orientativ al ședințelor pentru anul 2018 care a fost adoptat prin Hotărâre de Colegiu Prefectural.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.