Ce hotărâri au de luat consilierii locali în ședința de joi

Consilierii municipali sunt invitați în ședință ordinară joi, 23 noiembrie, de la ora 14.00. Pe ordinea de zi sunt un număr de 35 de proiecte de hotărâre, plus punctul „Diverse”.

Iată ordinea de zi a ședinței de joi:

1. Aprobarea procesului verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Local Satu Mare din data de 17.10.2017

2. Aprobarea procesului verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Local Satu Mare din data de 23.10.2017

3. Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă, pentru şedinţele Consiliului Local al municipiului Satu Mare din luna decembrie 2017

4. Proiect de hotărâre privind valorile impozabile, impozitele și taxele locale și alte taxe asimilate acestora precum și amenzile aplicabile în municipiul Satu Mare, în anul 2017

5. Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea H.C.L. nr. 266/ 22.12.2016 privind aprobarea taxelor si tarifelor ce vor fi aplicate de Serviciul Public Administraţia Domeniului Public Satu Mare începând cu 01.01.2017

6. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea H.C.L. nr.62/31.03.2016 pentru aprobarea Regulamentului de funcţionare al sistemului privind controlul, limitarea şi taxarea staţionărilor în municipiul Satu Mare

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea taxelor şi tarifelor ce vor fi aplicate de Serviciul Public Administraţia Domeniului Public Satu Mare începând cu 01.01.2018

8. Proiect de hotărâre privind prelungirea contractului nr. 43357/8.12.2011 de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea aderării Serviciului Public Poliţia Locală Satu Mare la Grupul de Acţiune Local (GAL) pentru dezvoltare socială din municipiul Satu Mare

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea aderării Serviciului Public de Asistenţă Socială Satu Mare la Grupul de Acţiune Local (GAL) pentru dezvoltare socială din municipiul Satu Mare

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea Actului constitutiv şi al Statutului Grupului de Acţiune Locală (GAL) pentru dezvoltare socială din municipiul Satu Mare

12. Proiect de hotărâre privind asigurarea contribuţiei proprii în proiectul “Implementarea sistemului de management al calităţii pentru creşterea performantei administraţiei publice locale în municipiul Satu Mare

13. Proiect de hotărâre privind asigurarea contribuţiei proprii în proiectul “A partnership of 5 cities promoting local culture through immersive art festivals FestivART”

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului local de Venituri şi Cheltuieli al municipiului Satu Mare, pe anul 2017

15.Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al instituţiilor publice subordonate Consiliului Local Satu Mare, finanţate integral sau parţial din venituri proprii, pe anul 2017

16.Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii al aparatului de specialitate al primarului municipiului Satu Mare şi al Direcţiei de Evidenţă a Persoanelor Satu Mare

17.Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea H.C.L. nr.230/27.10.2016 privind aprobarea Organigramei, a Statului de funcţii şi a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare General ale Serviciul Public “Administraţia Domeniului Public” Satu Mare

18. Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei, a Statului de funcţii şi a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare ale Clubului Sportiv Municipal Satu Mare

19. Proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatului final al concursului de proiecte de management, organizat în vederea încredinţării managementului instituţiei de spectacole Teatrul de Nord Satu Mare

20.Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei S.C. Apaserv Satu Mare S.A.

21.Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 222/28.09.2017

22. Proiect de hotărâre pentru revocarea H.C.L. nr. 165/31.07.2017 privind aprobarea documentaţiei cadastrale de actualizare informaţii tehnice pentru imobilul înscris în CF nr. 171543 Satu Mare cu nr. cadastral 12328

23. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L nr. 237/26.10.2017 privind aprobarea declanşării procedurii de expropriere pentru obiectivul de investiţii: Pod peste Râul Someş – Amplasament str. Ştrandului în Municipiul Satu Mare

24. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de dezlipire a imobilului teren înscris în CF nr. 179753 Satu Mare sub nr. cadastral 179753

25. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de dezlipire a imobilului teren înscris în CF nr. 179755 Satu Mare sub nr. cadastral 179755

26. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de dezlipire a imobilului teren înscris în CF nr. 160144 Satu Mare sub nr. cadastral 160144

27. Proiect de hotărâre privind acordul pentru utilizarea DE 479 în vederea realizării alimentării cu energie electrică consumator 6,3 MW, localitatea Medieşu Aurit, beneficiar S.C. ALU MENZIKEN SRL

28. Proiect de hotărâre privind acceptarea ofertei de donaţie a terenului în suprafaţă de 37 mp. înscris în CF nr. 179341 Satu Mare sub nr. cadastral 179341

29. Proiect de hotărâre privind acceptarea ofertei de donaţie a construcţiei denumită ,,Sens Giratoriu ,,situată în Satu Mare la intersecţia Drum Carei, str. Prahovei şi B-dul Lalelei

30. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de dezmembrare a imobilului teren înscris în CF nr. 2503 Satu Mare

31. Proiect de hotărâre privind retragerea dreptului de folosinţă instituit în favoarea Intreprinderii Drum Nou – Fabrica de piele Satu Mare, asupra terenului înscris în CF nr. 10081 Satu Mare sub nr. cadastral 3157/15

32. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin negociere directă a imobilului – teren situat în municipiul Satu Mare , B-dul Lucian Blaga nr. 187

33. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin negociere directă a imobilului -teren, situat în municipiul Satu Mare, B-dul Unirii nr. 32

34. Proiect de hotărâre pentru retragerea dreptului de administrare a Judeţului Satu Mare, asupra imobilului – teren situat în Satu Mare str. Mihail Kogălnicenu nr. 5

35. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Serviciului de gestionare a câinilor fără stăpân, din municipiul Satu Mare

36. Diverse.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.