Serviciile de îngrijiri medicale la domiciliu, dezbătute la Prefectură

Azi, 31 octombrie, prefectul judeţului Satu Mare, Darius Filip a prezidat şedinţa Comitetului Consultativ de Dialog Civic pentru Problemele Persoanelor Vârstnice desfăşurată în sala mică de şedinţe a Palatului Administrativ.

În cadrul şedinţei, reprezentanta Casei Judeţene de Asigurări de Sănătate a vorbit despre serviciile de îngrijiri medicale la domiciliu.

Casa de Asigurări de Sănătate decontează pentru pacienţii asiguraţi servicii de îngrijiri medicale la domiciliu pe bază de recomandare, ţinând seama de starea de sănătate a asiguratului şi de statusul de performanţă ECOG al acestuia.

Recomandarea se întocmeşte de către medicii de specialitate din ambulatoriu, inclusiv medicii de familie şi de către medicii de specialitate din spitale la externarea asiguraţilor , stabilind serviciile de care pacientul are nevoie şi perioada pentru care se acordă.

Această recomandare, pacientul, o rudă apropiată sau reprezentantul o vor depune la Casa de Asigurări, în termen de cel mult cinci zile de la eliberare, alături de celelalte documente necesare şi după obţinerea deciziei vor alege un furnizor din lista celor care sunt în contract cu instituţia emitentă în cel mult 10 zile.

Documente necesare pentru întocmirea dosarului:

-o cerere tip;
-actul de identitate (în copie) pentru beneficiar / împuternicit legal;
-certificat de naștere / căsătorie (în copie) după caz, pentru a demonstra calitatea împuternicitului, respectiv fiu, fiică/soț, soție;
-împuternicire notarială/împuternicire avocaţială;
-recomandarea pentru îngrijiri medicale la domiciliu/paliative la domiciliu;
-orice dosar de îngrijiri medicale paliative/la domiciliu va conține obligatoriu (fiind criteriu de eligibilitate) documente medicale care să susțină diagnosticele și starea pacienților (scrisori medicale, bilete de externare din spital, rezultatele analizelor medicale/explorărilor funcționale/explorărilor imagistice CT/RMN/ecografii, rezultatele anatomo-patologice, orice document medical din care rezultă diagnosticele și starea pacientului).

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.