Primă de activare din Bugetul Asigurărilor pentru Șomaj

Ordonanța de urgență nr.60/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă,introduce prima de activare.

De această primă beneficiază șomerii înregistrați la agențiile pentru ocuparea forței de muncă care nu beneficiază de indemnizație de șomaj, în situația în care se angajează cu normă întreagă, pentru o perioadă mai mare de 3 luni, ulterior datei înregistrării la agențiile pentru ocuparea forței de muncă, beneficiază de o primă de activare în valoare de 500 lei neimpozabilă.

Pentru a beneficia de primă de activare , șomerii trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

-Sunt înregistrați la agenția pentru ocuparea forței de muncă;
-Nu beneficiază de indemnizație de șomaj;
-Se angajează cu normă întreagă pentru o perioadă mai mare de 3 luni;
-Nu au mai avut raporturi de muncă sau de serviciu cu angajatorii în ultimele 12 luni;
-Nu au mai beneficiat de prima de activare în ultimele 12 luni.

Persoanele care beneficiază de primă de activare au dreptul la menținerea acesteia și în situația în care, în perioada de 3 luni de la angajare, le încetează raportul de muncă sau de serviciu la primul angajator și se încadrează, în termen de 30 de zile, la un alt angajator, in aceleași condiții.

Pentru acordarea primei de activare prevăzute la art.73^2 din lege, persoanele vor depune la agenția pentru ocuparea forței de muncă unde se află în evidență, în termen de maximum 30 de zile de la data angajării, următoarele documente:

-Cerere conform modelului prezentat în anexa nr.32;
-Actul în baza căruia au fost încadrate în muncă, în copie, sau dovada încadrării în muncă printr-un act eliberat de angajator, care să ateste încadrarea în muncă conform art.73^2 din lege pe suport de hârtie sau în format electronic cu semnătură electronica extinsă, bazată pe un certificat calificat;
-Angajament pentru respectarea art.73^3 din lege, conform modelului prevăzut în anexa nr.33, care constituie titlu executoriu potrivit legii;
-Declarație pe propria răspundere a angajatorului din care să rezulte că în ultimele 12 luni acestea nu au mai fost în raporturi de muncă sau de serviciu cu persoana respectivă.

-Termenul de 30 de zile de la data angajării este termen de decădere din dreptul de a beneficia de primă de activare.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.