S-a prelungit termenul de înscriere pentru cursul de antreprenoriat organizat de DJST

Direcția pentru Sport și Tineret Satu Mare, organizează, în cadrul proiectului „Program național de formare“activitatea de selecție a 23 de tineri, pentru a participa, în luna octombrie la cursul acreditat de educație complementară în domeniul competențelor antreprenoriale, organizat în parteneriat cu Agenția Națională de Ocupare a Forței de Muncă prin Agențiile Județene de Ocupare a Forței de Muncă.

Calendarul de selecție este:

– depunerea aplicațiilor: până în data de 07 octombrie 2017, ora 16.30;
– analiza aplicațiilor: 8-9 octombrie 2017;
– afișarea rezultatelor selecției: 10 octombrie 2017;
– depunerea contestațiilor: 11 octombrie 2017
– afișare rezultate contestatii: 12 octombrie 2017
– afișare rezultate finale: 12.10.2017
– Derularea cursului: organizat la Centrul de agrement Ștrand Satu Mare (taberele școlare), în luna octombrie 2017, la o data ce va anunțată ulterior;

PARTICIPAREA TINERILOR – SE REALIZEAZĂ EXCLUSIV PE BAZĂ DE SELECȚIE.

1. Condiții de participare:

(1.1) să fie cetățean român cu domiciliul stabil în România (domiciliul stabil în județul în care aplică sau flotant, cerificate cu acte doveditoare);
(1.2) să dețină act de identitate în perioada de valabilitate sau act de identitate cu viza de flotant (viza de stabilire a reședinței);
(1.3) sa aibă vârsta cuprinsă între 18- 35 ani și să fie absolvent de liceu cu diplomă de bacalaureat.
2. Documente necesare în vederea participării la selecție :
a) scrisoarea de intenție, (600- 1000 de cuvinte) :
a.1) Reguli generale de redactare:
– Format A4
– Margini de 2,5 cm
– Font: Times New Roman; Font Size: 12 puncte;
– Text scris la un rând;
– Aliniere paragrafe folosind opțiunea „stânga-dreapta” (justify);
– Respectarea normelor ortografice, ortoepice și de punctuație ale limbii române, folosirea semnelor diacritice proprii limbii române;
– Pagini numerotate;
– Nume trecut pe prima pagină, în partea de sus, dreapta;
– Semnarea și datarea pe ultima pagină.
b) actul de identitate , în copie conform cu originalul și viza de flotant, după, caz.
c) diploma de bacalaureat, în copie conform cu originalul.
***Studenții la zi care nu au domiciliul în municipiul unde studiază se pot înscrie la cursul de educație anteprenorială pe baza carnetului de student, vizat la zi (copie de pe acesta).
3. Nedepunerea unuia dintre documentele precizate la punctul 2, literele a)-c) duce la descalificarea aplicantului.
4. Înscrierea aplicanților:
(4.1) se face prin poșta electronică la Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Satu Mare la adresa de e-mail: djst.satumare@mts.ro
(4.2) documentele vor fi scanate în ordinea prezentatã la punctul 2 în format PDF multiple pages într-un singur document, iar la câmpul – subiect se va trece numele și prenumele aplicantului.
5. Criterii de selecție a aplicanților:
(5.1) Criterii de eligibilitate, eliminatorii:
5.1.1 Vârstã, studii , domiciliu – cumulative,
a) vârsta cuprinsã intre 18 și 35 ani, la data aplicãrii-obligatoriu;
b) absolvent de liceu cu diplomã de bacalaureat – obligatoriu;
c) domiciliul, conform actului de identitate, în județul Satu Mare, sau viza de flotant-obligatoriu;
5. 1.2 Documente solicitate:
a) documentele trebuie sã fie transmise în perioada de înscriere – se vor lua în considerare doar aplicațiile care au fost depuse pând la data și ora menționatã în Anunțul de participare (7 octombrie 2017, ora 16.30);
b) documentele trebuie sã fie lizibile;
c) scrisorile de intenție care se aseamãnã sau sunt identice vor atrage dupã sine descalificarea aplicanților.
(5.2) Criterii de evaluare pe bazã de punctaj:
a) punctaj maxim: 100 puncte;
b) punctaj minim pentru a fi selectat: 50 puncte;
c) admiterea se face în ordinea descrescãtoare a punctajului obținut; în situația în care doi sau mai mulți aplicanți se situeazã pe ultimul loc, la punctaj egal, va fi selectat cel care a transmis primul documentele – în cazul în care un aplicant selectat renunțã sau nu poate participa la curs din motive obiective, acesta este înlocuit cu un aplicant din lista de rezervã.
d) scrisorile de intenție care nu respectã regulile generale de redactare prevãzute la punctul 2, alin. (2.1), litera a1), vor fi depunctate.
(5.3) Scrisoarea de intenție, trebuie sã conținã:
a) Motivația aplicantului privind participarea la curs – maximum 40 puncte
b) Rezultate așteptate – maximum 30 puncte
c) Continuitatea dupã finalizarea cursului (prezentare succintã a modului în care se vor pune în practicã cele învãțate) – maximum 30 puncte.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.