Vezi ce hotărâri au de luat consilierii locali în ședința de săptămâna viitoare

Consilierii municipali sunt convocați în ședință ordinară săptămâna viitoare joi, 31 august, de la ora 14.00. Pe ordinea de zi sunt 24 de proiecte de hotărâre, plus punctul „Diverse”.

Iată ordinea de zi a ședinței Consiliului Local Satu Mare:

1. Aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local Satu Mare din data de 31.07.2017
2. Aprobarea procesului verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Local Satu Mare din data de 16.08.2017
3. Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă, pentru şedinţele Consiliului Local al Municipiului Satu Mare din luna septembrie 2017
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului local de Venituri
şi Cheltuieli al Municipiului Satu Mare, pe anul 2017
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al instituţiilor publice subordonate Consiliului Local Satu Mare, finanţate integral sau parţial din venituri proprii, pe anul 2017
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea normelor financiare de utilizare a fondurilor alocate Clubului Sportiv Municipal Satu Mare, din bugetul local, pentru activităţi sportive
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii de către Transurban S.A. Satu Mare a unui contract de asistenţă juridică
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Statului de funcţii al aparatului de specialitate al primarului municipiului Satu Mare şi al Direcţiei de Evidenţă a Persoanelor Satu Mare
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea Statului de funcţii al Serviciului Public Poliţia Locală Satu Mare
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea Statului de funcţii al Serviciului Public de Asistenţă Socială Satu Mare
11. Proiect de hotărâre privind aprobarea Statului de funcţii al Serviciului Public Administraţia Domeniului Public Satu Mare
12. Proiect de hotărâre privind dispunerea unor măsuri cu privire la încredinţarea managementului la instituţia de spectacole Teatrul de Nord Satu Mare
13. Proiect de hotărâre privind modificarea componenţei numerice şi nominale a Comisiei de identificare şi selecţie a firmelor locatare din Centrul Tehnologic, de Inovare şi de Afaceri în Municipiul Satu Mare
14. Proiect de hotărâre privind aprobarea metodologiei de atestare a persoanelor fizice, în vederea practicării activităţii de administrator de imobile la asociaţiile de proprietari din Municipiul Satu Mare
15. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei P.U.D. – Construire clinică oftalmologică cu locuinţă de serviciu P+2: Amplasament Satu Mare str. Avram Iancu nr. 34
16. Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea Anexei nr. 1 la H.C.L.Satu Mare nr. 149/29.06.2016 privind aprobarea componenţei Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi de Urbanism a Municipiului Satu Mare şi a Regulamentului de organizare si funcţionare a acesteia
17. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii licenţei de traseu pentru serviciul de transport public local de persoane prin curse regulate speciale pentru traseul str. Gellért Sándor, Parc Industrial Sud – Tauril, Satu Mare şi retur, pentru transportul muncitorilor
18. Proiect de hotărâre privind vânzarea prin licitaţie publică deschisă, a unor imobile – teren proprietatea privată a Municipiului Satu Mare, situate în Zona Industrială Sud a Municipiului Satu Mare
19. Proiect de hotărâre privind aprobarea transmiterii în proprietatea publică a statului şi în administrarea Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A. a imobilelor afectate de obiectivul de investiţii „Varianta de ocolire Satu Mare”
20. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin negociere directă a imobilului – teren situat în Municipiul Satu Mare str. Lucian Blaga nr. 187
21. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei cadastrale de actualizare informaţii tehnice, pentru imobilul înscris în CF nr. 172846 Satu Mare cu nr. cadastral 454/3 şi nr. cadastral 453/1
22. Proiect de hotărâre privind transmiterea dreptului de proprietate asupra imobilului – teren înscris în CF nr.177629 Satu Mare, cu nr. cadastral 177629, către Judeţul Satu Mare
23. Proiect de hotărâre privind aprobarea desfiinţării construcţiilor proprietate privată a municipiului Satu Mare, situate în Satu Mare str. Corvinilor nr. 26
24.Proiect de hotărâre privind revocarea dreptului de administrare al Serviciului public Administraţia Domeniului Public Satu Mare, instituit prin H.C.L. Satu Mare nr. 109/15.06.2006, asupra unor spaţii aferente Bazei Sportive Olimpia
25. Diverse.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.