Când se depun dosarele de înscriere la licee

Absolvenții de clasa a VIII-a sunt așteptați să-și depună dosarele de înscriere la liceele la care au fost repartizați în funcție de mediile de admitere. Dosarele se depun în perioada 13-17 iulie.

Listele cu locurile rămase libere vor fi afișate marți, 18 iulie.

Iată calendarul de depunere a dosarelor:

13-17 iulie 2017: Depunerea dosarelor de înscriere la școlile la care candidații au fost repartizați;

18 iulie 2017: Transmiterea de către unitățile de învățământ liceal de stat a situației locurilor rămase libere în urma neînscrierii candidaților admiși în această etapă de admitere;

19-21 iulie 2017: Rezolvarea de către comisia județeană de admitere a situațiilor speciale apărute după etapa de repartizare computerizată, a repartizării candidaților care nu și-au depus dosarele de înscriere în termen și a candidaților care nu au participat sau au participat, dar nu au fost repartizați în etapa repartizării computerizate.

Etapa I de admitere în învățământul profesional de stat, pentru anul școlar 2017-2018, se desfășoară în perioada 3-24 iulie 2017, conform următorului calendar:

3-6 iulie 2017: Eliberarea de către unitățile de învățământ gimnazial, a fișei de înscriere în învățământul profesional de stat pentru candidații care solicită aceasta;

3-7 iulie 2017: Înscrierea candidaților la unitățile de învățământ care școlarizează în învățământul profesional de stat, pe baza fișei de înscriere în învățământul profesional de stat;

7 iulie 2017: Actualizarea și afișarea, la sediul unităților de învățământ care au ofertă pentru învățământul profesional de stat, a listei candidaților înscriși la învățământul profesional de stat;

7 iulie 2017 Afișarea informațiilor privind organizarea probei suplimentare de admitere la unitățile de învățământ profesional unde numărul de candidați înscriși este mai mare decât numărul locurilor oferite;

10 iulie 2017: Desfășurarea probei suplimentare de admitere, numai la unitățile de învățământ și la calificările pentru care numărul celor înscriși este mai mare decât numărul locurilor disponibile;

11 iulie 2017: Afișarea rezultatelor probei suplimentare de admitere la sediul unităților de învățământ care au organizat proba și depunerea contestațiilor;

12 iulie 2017: Afișarea rezultatelor la proba suplimentară de admitere în urma rezolvării contestațiilor la școlile care au organizat proba;

13 iulie 2017: Afișarea la sediul unităților de învățământ profesional a listei cu candidații admiși și a celor respinși la învățământul profesional de stat;

13-17 iulie 2017: Ridicarea fișelor de înscriere în învățământul profesional de către candidații declarați respinși, care se pot înscrie în etapa a II-a de admitere în învățământul profesional sau liceal;

13-17 iulie 2017: Depunerea dosarelor de înscriere la unitățile școlare la care candidații au fost declarați admiși;

19-21 iulie 2017: Rezolvarea cazurilor speciale de către comisia județeană de admitere;

24 iulie 2017: Afișarea la sediul unităților de învățământ profesional a listei candidaților înmatriculați și a situației cu locurile rămase libere în învățământul profesional după depunerea dosarelor de înscriere în etapa I de admitere.

Etapa I de admitere în învățământul profesional de stat dual, pentru anul școlar 2017-2018, continuă în perioada 3-24 iulie 2017, conform următorului calendar:

3-6 iulie 2017: Desfășurarea probelor de admitere la unitățile de învățământ și la calificările pentru care numărul celor înscriși este mai mare decât numărul locurilor disponibile sau în cazul în care s-a decis susținerea de probe de admitere indiferent de numărul de candidați înscriși pe numărul de locuri disponibile;

7 iulie 2017: Afișarea rezultatelor la probele de admitere în învățământul dual, la sediul unităților de învățământ care au organizat aceste probe și depunerea eventualelor contestații;

10 iulie 2017: Afișarea rezultatelor la probele de admitere în urma rezolvării contestațiilor;

13 iulie 2017: Afișarea la sediul unităților de învățământ profesional a listei cu candidații admiși și a celor respinși la învățământul profesional dual;

13-17 iulie 2017: Ridicarea fișelor de înscriere în învățământul profesional de către candidații declarați respinși, care se pot înscrie în etapa a II-a de admitere în învățământul profesional sau liceal;

13-17 iulie 2017: Depunerea dosarelor de înscriere la unitățile școlare la care candidații au fost declarați admiși;

19-21 iulie 2017: Rezolvarea cazurilor speciale de către comisia județeană de admitere;

24 iulie 2017: Afișarea la sediul unităților de învățământ profesional a listei candidaților înmatriculați și a situației cu locurile rămase libere în învățământul profesional dual după depunerea dosarelor de înscriere în etapa I de admitere.

Informații referitoare la planul de școlarizare în învățământul liceal și profesional se găsesc în Broșura de admitere distribuită absolvenților clasei a VIII-a și publicată pe pagina web a Inspectoratului Școlar Județean Satu Mare www.satmar.ro

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.