Măsuri de prevenire a incendiilor pe timp de caniculă

Sezonul de vară caracterizat printr-un proces de încălzire accentuată a vremii, poate favoriza creşterea numărului de incendii. Întrucât sunt prognozate temperaturi în creştere, este necesar a fi luate măsuri preventive în vederea limitării producerii acestor evenimente care se pot solda cu pagube materiale importante sau chiar cu pierderi de vieţi omeneşti.

În locurile în care vegetaţia este uscată datorită temperaturilor ridicate sau a secetei, aprinderea focurilor nu este permisă sub nici un motiv. Indiferent de proprietate aprinderea focului nu este permisă dacă nu au fost luate toate măsurile de siguranţă (îndepărtarea materialelor combustibile din zonă, supravegherea permanentă, asigurarea măsurilor de stingere sau anunţarea forţelor de intervenţie). Se recomandă ca în intervalul orar 14.00-20.00 să nu fie aprins focul nici chiar în gospodăria proprie.

Se interzice aprinderea focului în apropierea culturilor agricole şi a fondului forestier.

Temperaturile ridicate determină foarte multe persoane să caute confortul zonelor de agrement lucru care presupune în cele mai multe cazuri, folosirea focului. Acesta nu trebuie făcut oriunde şi în orice condiţii. Focul deschis se poate folosi numai în vetrele special amenajate sau la o distanţă de cel puţin 100 metri de marginea (liziera) pădurii. Se va curăţa vegetaţia din jurul vetrei, iar focul va fi supravegheat în permanenţă. Copiii vor fi supravegheaţi pentru a nu transporta jar sau alte materiale aprinse în afara vetrei de foc. La plecare focul va fi stins prin stropirea cu apă a jarului până la răcirea totală a acestuia, lucru absolut necesar datorită posibilităţii reaprinderii acestuia la orice adiere de vânt. Aceste reguli trebuie respectate şi de cei ce au parcele de teren pe lângă casă, pentru că o flacără propagată de vegetaţie într-o curte, poate aprinde într-un timp foarte scurt locuinţa şi anexele gospodăreşti.

Profesorii şi educatorii care însoţesc grupurile de elevi în excursii vor stabili măsuri de supraveghere a elevilor şi va fi interzis fumatul.

Trebuie manifestată o grijă deosebită la fumat (mai ales la aruncarea resturilor de ţigări şi chibrituri), la executarea lucrărilor de sudură şi la desfăşurarea oricăror activităţi ce pot produce aprinderea diverselor materiale.

Se impune respectarea cu stricteţe a regulilor privind manipularea substanţelor cu risc ridicat de incendiu sau explozie. Recipientele cu gaze lichefiate (GPL, oxigen, etc) trebuie adăpostite de influenţa directă a razelor solare sau stropite cu jeturi de apă pentru răcire.

La depozitarea unor materiale (furaje, cărbune, rumeguş, bumbac), trebuie avut în vedere faptul că acestea, în condiţii specifice de temperatură şi umiditate, se pot autoaprinde. De asemenea, pe timpul transportului furajelor cu autovehicule trebuie verificată buna funcţionare a acestora şi dotarea lor cu materiale de stingere.
Totodată, e necesară verificarea instalaţiilor de paratrăsnet, stiut fiind faptul că după o perioadă cu temperaturi ridicate, precipitaţiile sunt însoţite frecvent de descărcări electrice.

Administraţiile publice locale au obligaţia să ia următoarele măsuri:

-afişarea în locurile des frecventate de cetăţeni a regulilor şi măsurilor de prevenire şi stingere a incendiilor specifice acestei perioade;
-stabilirea locurilor unde se pot efectua lucrări cu foc deschis şi persoanele desemnate să supravegheze;
-interdicţia utilizării focului deschis în apropierea locuinţelor, anexelor gospodăreşti şi a depozitelor de furaje, pe terenuri acoperite de vegetaţie uscată mai ales când sunt amplasate în apropiere de păduri, plantaţii sau obiective cu risc ridicat de incendiu;
-atenţionarea împreună cu administratorii fondului silvic, a celor ce tranzitează pădurea sau desfăşoară activităţi în acest areal, asupra consecinţelor pe care le pot avea folosirea focului deschis sau fumatul în pădure (în pădure focul se va face în locuri special amenajate iar dacă acestea nu există focul se va face în locuri cât mai îndepărtate de arbori şi vegetaţie, urmând ca la plecare să fie stins jarul).

Prevenirea incendiilor de vegetaţie şi de mirişti:

În condiţiile în care se obţin aprobările cerute de legislaţia în vigoare, arderea miriştii se face cu respectarea următoarelor măsuri:a) condiţii meteorologice fără vânt;
a) condiţii meteorologice fără vânt;
b) parcelarea miriştii în suprafeţe de maximum 10 ha, prin fâşii arate;
c) izolarea zonei de ardere faţă de căi de comunicaţie, construcţii, culturi agricole vecine, instalaţii, fond forestier, prin executarea de fâşii arate;
d) desfăşurarea arderii numai pe timp de zi;
e) asigurarea până la finalizarea arderii a personalului de supraveghere şi stingere a eventualelor incendii;
f) asigurarea pentru suprafeţe de ardere mai mici de 5 ha a substanţelor şi mijloacelor de stingere necesare;
g) asigurarea, în cazul suprafeţelor de ardere mai mari de 5 ha, a unui plug, a unei cisterne cu apă, a mijloacelor de tractare şi a personalului de deservire.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.