Când începe repartizarea la licee a absolvenților clasei a VIII-a

Etapa de repartizare computerizată și admitere în învățământul liceal de stat pentru candidații din seria curentă, precum și pentru cei din seriile anterioare care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului școlar 2017-2018 se desfășoară în perioada 3-21 iulie 2017, conform următorului calendar:

3-6 iulie 2017: Completarea opțiunilor în fișele de înscriere de către absolvenții clasei a VIII-a și de către părinții acestora, asistați de diriginții claselor a VIII-a;

3-6 iulie 2017: Introducerea în baza de date computerizată a datelor din fișele de înscriere;

4-7 iulie 2017: Verificarea de către părinți și candidați a fișelor editate de calculator, corectarea greșelilor în baza de date computerizată și listarea fișelor corectate din calculator;

12 iulie 2017: Repartizarea computerizată în învățământul liceal de stat pentru candidații din seria curentă, precum și pentru cei din seriile anterioare care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului școlar 2017-2018;

13 iulie 2017: Afișarea în unitățile de învățământ gimnazial a listelor cu absolvenții repartizați proveniți din școlile respective și a listei cu locurile neocupate în unitățile de învățământ liceal de stat din județ;

13 iulie 2017: Afișarea de către fiecare unitate de învățământ liceal a listei candidaților repartizați în acea unitate;

13-17 iulie 2017: Depunerea dosarelor de înscriere la școlile la care candidații au fost repartizați;

18 iulie 2017: Transmiterea de către unitățole de învățământ liceal de stat a situației locurilor rămase libere în urma neînscrierii candidaților admiși în această etapă de admitere;

19-21 iulie 2017: Rezolvarea de către comisia județeană de admitere a situațiilor speciale apărute după etapa de repartizare computerizată, a repartizării candidaților care nu și-au depus dosarele de înscriere în termen și a candidaților care nu au participat sau au participat, dar nu au fost repartizați în etapa repartizării computerizate.

Etapa I de admitere în învățământul profesional de stat, pentru anul școlar 2017-2018, se desfășoară în perioada 3-24 iulie 2017, conform următorului calendar:

3-6 iulie 2017: Eliberarea de către unitățile de învățământ gimnazial, a fișei de înscriere în învățământul profesional de stat pentru candidații care solicită aceasta;

3-7 iulie 2017: Înscrierea candidaților la unitățile de învățământ care școlarizează în învățământul profesional de stat, pe baza fișei de înscriere în învățământul profesional de stat;

7 iulie 2017: Actualizarea și afișarea, la sediul unităților de învățământ care au ofertă pentru învățământul profesional de stat, a listei candidaților înscriși la învățământul profesional de stat;

7 iulie 2017 Afișarea informațiilor privind organizarea probei suplimentare de admitere la unitățile de învățământ profesional unde numărul de candidați înscriși este mai mare decât numărul locurilor oferite;

10 iulie 2017: Desfășurarea probei suplimentare de admitere, numai la unitățile de învățământ și la calificările pentru care numărul celor înscriși este mai mare decât numărul locurilor disponibile;

11 iulie 2017: Afișarea rezultatelor probei suplimentare de admitere la sediul unităților de învățământ care au organizat proba și depunerea contestațiilor;

12 iulie 2017: Afișarea rezultatelor la proba suplimentară de admitere în urma rezolvării contestațiilor la școlile care au organizat proba;

13 iulie 2017: Afișarea la sediul unităților de învățământ profesional a listei cu candidații admiși și a celor respinși la învățământul profesional de stat;

13-17 iulie 2017: Ridicarea fișelor de înscriere în învățământul profesional de către candidații declarați respinși, care se pot înscrie în etapa a II-a de admitere în învățământul profesional sau liceal;

13-17 iulie 2017: Depunerea dosarelor de înscriere la unitățile școlare la care candidații au fost declarați admiși;

19-21 iulie 2017: Rezolvarea cazurilor speciale de către comisia județeană de admitere;

24 iulie 2017: Afișarea la sediul unităților de învățământ profesional a listei candidaților înmatriculați și a situației cu locurile rămase libere în învățământul profesional după depunerea dosarelor de înscriere în etapa I de admitere.

Etapa I de admitere în învățământul profesional de stat dual, pentru anul școlar 2017-2018, continuă în perioada 3-24 iulie 2017, conform următorului calendar:

3-6 iulie 2017: Desfășurarea probelor de admitere la unitățile de învățământ și la calificările pentru care numărul celor înscriși este mai mare decât numărul locurilor disponibile sau în cazul în care s-a decis susținerea de probe de admitere indiferent de numărul de candidați înscriși pe numărul de locuri disponibile;

7 iulie 2017: Afișarea rezultatelor la probele de admitere în învățământul dual, la sediul unităților de învățământ care au organizat aceste probe și depunerea eventualelor contestații;

10 iulie 2017: Afișarea rezultatelor la probele de admitere în urma rezolvării contestațiilor;

13 iulie 2017: Afișarea la sediul unităților de învățământ profesional a listei cu candidații admiși și a celor respinși la învățământul profesional dual;

13-17 iulie 2017: Ridicarea fișelor de înscriere în învățământul profesional de către candidații declarați respinși, care se pot înscrie în etapa a II-a de admitere în învățământul profesional sau liceal;

13-17 iulie 2017: Depunerea dosarelor de înscriere la unitățile școlare la care candidații au fost declarați admiși;

19-21 iulie 2017: Rezolvarea cazurilor speciale de către comisia județeană de admitere;

24 iulie 2017: Afișarea la sediul unităților de învățământ profesional a listei candidaților înmatriculați și a situației cu locurile rămase libere în învățământul profesional dual după depunerea dosarelor de înscriere în etapa I de admitere.

Informații referitoare la planul de școlarizare în învățământul liceal și profesional se găsesc în Broșura de admitere distribuită absolvenților clasei a VIII-a și publicată pe pagina web a Inspectoratului Școlar Județean Satu Mare www.satmar.ro

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.