În atenția absolvenților promoției 2017

Absolvenții instituțiilor de învățământ promoția 2017 sunt așteptați să se înregistreze în evidențele AJOFM Satu Mare pentru a beneficia de asistență personalizată în vederea identificării și ocupării unui loc de muncă.

Absolvenții înregistrați la AJOFM Satu Mare care în termen de 60 de zile de la finalizarea studiilor nu s-au încadrat în muncă potrivit pregătirii profesionale, pot solicita acordarea indemnizației de șomaj dacă:

-Nu urmează o formă de învățământ;
-Nu realizează venituri sau realizează venituri mai mici decît valoarea indicatorului social de referință în vigoare (500 de lei);
-Absolvenții trebuie ca în intervalul de 60 de zile de la data absolvirii să se înregistreze la agențiile de ocupare a forței de muncă ori la alți furnizori de servicii specializați , acreditați în condițiile legii, în vederea medierii pentru încadrarea în muncă.

Indemnizația de șomaj se acordă absolvenților, la cerere, pe o perioadă de 6 luni, calculate de la data expirării celor 60 de zile de la absolvire și constă intr-o sumă fixă lunară, neimpozabilă al cărei cuantum este de 250 de lei.

Nu beneficiază de acest drept absolvenții licențiați ai facultăților de medicină, medicină dentară și farmacie care, la data solicitării dreptului, au promovat concursul național de rezidențiat pe locuri sau posturi în condițiile legii.

Termenul de 60 de zile de la data absolvirii este termen de decădere din drepturi.

Elevii care nu au situația școlară încheiată la unele discipline, se pot înregistra în evidențele AJOFM Satu Mare în termen de 60 zile de la data promovării examenului de corigență, data înscrisă în adeverința eliberată de instituția de învățământ.

Pentru informații suplimentare vă puteți adresa la AJOFM Satu Mare, telefon 0261/770237 sau e-mail: ajofm@sm.anofm.ro.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.