Locuri speciale pentru elevii de etnie romă care vor al liceu. Câte locuri sunt alocate

În conformitate cu metodologiile de admitere în învățământul liceal și profesional, la nivelul județului Satu Mare, pentru candidații de etnie romă absolvenți ai clasei a VIII-a, sunt alocate în clasele a IX-a din anul școlar 2017-2018, câte două locuri suplimentare, peste numărul de locuri acordat prin planul de școlarizare.

Din totalul de 214 locuri, 78 de locuri sunt în învățământul liceal filiera teoretică, 22 de locuri în învățământul liceal filiera vocațională, 60 de locuri în învățământul liceal filiera tehnologică și 54 de locuri în învățământul profesional.

Nu sunt alocate locuri speciale pentru candidații de etnie romă în clasele de învățământ profesional dual. Detalierea locurilor alocate, pe filiere și specializări/calificări profesionale este publicată pe site-ul web al Inspectoratului Școlar Județean Satu Mare www.satmar.ro, în cadrul secțiunilor referitoare la admiterea în învățământul liceal și profesional.

Cererile pentru înscrierea pe locurile speciale pentru romi se primesc, până la data de 16 iunie, la comisia de admitere județeană care funcționează în cadrul Inspectoratului Școlar Județean Satu Mare, str. 1 Decembrie 1918 nr. 6.

Candidații din etnia romilor, care concurează pentru ocuparea locurilor alocate pentru aceștia, trebuie să prezinte la înscriere următoarele acte:

-cerere de înscriere;
-cartea de identitate (dacă este cazul) și certificatul de naștere în copie și original;
-adeverință cu notele și media generală obținute la Evaluarea Națională din clasa a VIII-a;
-foaia matricolă pentru clasele a V-a – a VIII-a (cu calculul mediei generale);
-fișa medicală;
-o recomandare scrisă din partea președintelui unei organizații civice, culturale sau politice a romilor, legal constituită, prin care se atestă apartenența lor la etnia romilor și nu faptul că fac parte din respectiva organizație.

Pentru admiterea în clasa a IX-a învățământ liceal, repartizarea candidaților pe locurile speciale pentru romi, se realizează în perioada 6 – 7 iulie 2017, utilizând aplicația informatică specializată.

Pentru admiterea în clasa a IX-a învățământ profesional, repartizarea candidaților pe locurile speciale pentru romi, se realizează în perioada 6 – 7 iulie 2017, de către Comisia de admitere județeană, în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere și pe baza opțiunilor exprimate de candidați, în ședință publică.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.