Cum se radiază o maşină în 2017

Potrivit Normelor de aplicare a noului Cod Fiscal, începând din acest an, radierea din evidenţă a vehiculelor se face doar în cazul scoaterii definitive din circulaţie a acestora, la cererea proprietarului, în următoarele cazuri:

a) proprietarul doreşte retragerea definitivă din circulaţie a vehiculului şi face dovada depozitării acestuia într-un spaţiu adecvat, deţinut în condiţiile legii, spaţiu care nu afectează domeniul public sau îl afectează, dar pentru care există o convenţie sau o autorizaţie în acest scop, de la autorităţile competente;

b) proprietarul face dovada dezmembrării, casării sau predării vehiculului la unităţi specializate în vederea dezmembrării;

c) la scoaterea definitivă din România a vehiculului respectiv;

d) în cazul furtului vehiculului. În cazul în care contribuabilul nu mai poate face dovada existenţei fizice a maşinii, scăderea de la plata impozitului se face prin prezentarea unui certificat de distrugere emis în conformitate cu prevederile legale sau în baza unei declaraţii pe propria răspundere, din care să rezulte împrejurările care au condus la pierderea acestuia.

De asemenea, radierea poate fi cerută și atunci când propietarul nu mai dorește menținerea vehicului în circulație sau în cazul în care mașina va fi scoasă definitiv din România (va fi exportată).

Dacă solicitați radierea pentru că nu mai doriți să mențineți autoturismul în circulație, este obligatoriu să aveți, pentru el, un spațiu adecvat de depozitare (un garaj, o curte, un teren).

În plus, radierea se face și din oficiu, în cazul vehiculelor abandonate ori fără stăpân, în termen de 30 de zile de la primirea unei dispoziții a autorității administrației publice locale prin care mașina este declarată abandonată sau fără stăpân, potrivit art. 17 din Codul Rutier.

Indiferent de motivele pentru care proprietarul solicită radierea unui autoturism, procedura este aproximativ asemănătoare.

Astfel, posesorul mașinii trebuie să solicite radierea vehiculului la Serviciul Public Comunitar Direcția Permise și Înmatriculări Auto, unde trebuie să depună următoarele documente:

-Cererea de radiere;
-Certificatul de înmatriculare;
-Actul de identitate al solicitantului în original și copie;
-Plăcuțele cu numărul de înmatriculare;
-Cartea de identitate a vehiculului în original și copie;
-Fișa de înmatriculare cu viza organului fiscal competent teritorial sau certificatul de atestare fiscală;
-Certificat de radiere – 3 exemplare;
-În cazul persoanelor juridice vor fi depuse documentele care să ateste dobândirea personalității juridice, denumirea și sediul, în copie (de exemplu certificat înregistrare la Registrul Comerțului), precum și împuternicirea reprezentatului legal al acestora;
-Procura specială autentificată de notarul public, în cazul în care documentele se depun de o altă persoană decât titularul.

În funcție de motivul pentru care doriți să radiați autoturismul, dosarul trebuie să mai conțină și:

-Documentul care atestă dezmembrarea, casarea sau predarea unei unități specializate în vederea dezmembrării, atunci când automobilul a fost dezmembrat, casat sau predat unei unități specializate pentru dezmembrare;
-Declarație pe proprie răspundere a titularului înmatriculării sau a moștenitorilor legali ai acestuia, din care să reiasă că vehiculul nu mai circulă pe drumurile publice și o copie a unui document care atestă deținerea unui garaj, teren, curte, parcare, unde va fi depozitat vehiculul respectiv, acte necesare în cazul în care posesorul nu mai dorește menținerea vehiculului în circulație;
-Documentul care atestă exportul vehiculului (document vamal românesc de export/document străin vamal de import/document de înmatriculare în străinătate/sau alte înscrisuri oficiale străine din care rezultă exportul sau înmatricularea în străinătate), în situația în care autoturismul va fi scos din România definitiv;
-Documentul emis de poliție care atestă furtul în țară sau străinătate, dacă motivul radierii este furtul.

Radierea unui autoturism nu presupune niciun fel de cost pentru proprietar și, de obicei, se face pe loc.

Avocat Marius Coltiuc

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.