Compartiment de economie socială la AJOFM Satu Mare

Odată cu apariția Legii nr. 219/2015 privind economia socială, în cadrul AJOFM Satu Mare s-a înfințat Compartimentul de economie socială. Rolul acestuia este de a analiza și evalua solicitările persoanelor juridice care desfășoară activități în domeniul economiei sociale în vederea acordării, după caz a atestatului sau a mărcii sociale. De asemenea, un alt rol al acestui compartiment este monitorizarea activității întreprinderilor sociale, respectiv a întreprinderilor sociale de inserție și de a acorda sprijin metodologic.

Economia socială reprezintă ansamblul activităților organizate independent de sectorul public, al caror scop este să servească interesul general, interesele unei colectivități și/sau interesele personale nepatrimoniale, prin creșterea gradului de ocupare a persoanelor aparținând grupului vulnerabil și/sau producerea și furnizarea de bunuri, prestarea de servicii și/sau execuția de lucrări.

Economia socială are la bază inițiativa privată, voluntară și solidară, cu un grad ridicat de autonomie și responsabilitate, precum și distribuirea limitată a profitului către asociați.

Obiectivele economiei sociale sunt următoarele:

a) consolidarea coeziunii economice și sociale;
b) ocuparea forței de muncă;
c)dezvoltarea serviciilor sociale.

Economia socială se bazează pe următoarele principii:

a) prioritate acordată individului și obiectivelor sociale față de creșterea profitului;
b) solidaritate și responsabilitate colectivă;
c) convergența dintre interesele membrilor asociați și interesul general și/sau interesele unei colectivități;
d) controlul democratic al membrilor, exercitat asupra activităților desfășurate;
e) caracter voluntar și liber al asocierii în formele de organizare specifice domeniului economiei sociale;
f) personalitate juridică distinctă, autonomie de gestiune și independență față de autoritățile publice;
g) alocarea celei mai mari părți a profitului/excedentului financiar pentru atingerea obiectivelor de interes general, ale unei colectivități sau în interesul personal nepatrimonial al membrilor.

Agenții economici care doresc să obțină atestat sau marcă socială se pot adresa Compartimentului de economie socială din cadrul AJOFM Satu Mare, str. Ion Ghica nr. 36, telefon 0261/770237 sau e-mail:ajofm@sm.anofm.ro.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.