Vezi ce hotărâri au de luat consilierii municipali în ședința de joi

23 de proiecte de hotărâre, plus punctul „Diverse”, sunt pe ordinea de zi a ședinței ordinare de joi, 27 aprilie a Coniliului Local Satu Mare. Ședința este progrată la ora 14.00.

În continuare vă prezentăm ordinea de zi a ședinței de joi:

1. Aprobarea procesului verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Local Satu Mare din data de 23.03.2017

2. Aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local Satu Mare din data de 30.03.2017

3. Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă, pentru şedinţele Consiliului Local al municipiului Satu Mare din luna mai 2017

4. Proiect de hotărâre privind retragerea dreptului de folosinţă asupra cotei de 100/111 părţi din terenul înscris în CF nr. 22862 Satu Mare

5. Proiect de hotărâre privind terenul situat în municipiul Satu Mare zona Poligonului, transmis în folosinţă gratuită către Agenţia Naţională pentru Locuinţe în vederea construirii de locuinţe pentru tineri destinate închirierii

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea unui schimb de terenuri între Municipiul Satu Mare şi NEPI FIFTEEN REAL ESTATE ADMINISTRATION S.R.L.

7. Proiect de hotărâre privind acordarea cu titlu gratuit a dreptului de uz şi servitute către Societatea de Distribuţie a Energiei Electrice Transilvania Nord S.A. sucursala Satu Mare, asupra unei suprafeţe de teren de 12 mp. teren situat în municipiul Satu Mare str. Uzinei

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de actualizare date a imobilului înscris în CF nr. 14881 Satu Mare, cu nr. cadastral 13582/81

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului local de venituri şi cheltuieli al municipiului Satu Mare, pe anul 2016

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetelor instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii subordonate Consiliului Local al municipiului Satu Mare, pe anul 2016

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului local de venituri şi cheltuieli şi a bugetelor instituţiilor publice subordonate Consiliului Local al municipiului Satu Mare, finanţate integral sau parţial din venituri proprii, la trimestrul I al anului 2017

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului şi a numărului de burse şcolare pentru elevii din învăţământul preuniversitar de stat din municipiului Satu Mare, aferente anului 2017

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic de Detaliu – Construire unitate de producţie şi prelucrări mecanice

Amplasament: Satu Mare, str. Aurel Vlaicu

14.Proiect de hotărâre privind aprobarea listei de priorităţi în vederea închirierii locuinţelor sociale şi de necesitate din municipiul Satu Mare

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatului final al evaluării anuale a managementului la instituţia de spectacole Teatrul de Nord Satu Mare

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatului final al evalării anuale a managementului la instituţia de concerte Filarmonica de Stat ,,Dinu Lipatti ” Satu Mare

17. Proiect de hotărâre privind realizarea evaluării finale a managementului la instituţia de spectacole Teatrul de Nord Satu Mare

18. Proiect de hotărâre privind dispunerea unor măsuri privind guvernanţa corporativă la Transurban S.A. Satu Mare

19. Proiect de hotărâre privind atestarea calităţii de administrator de imobile a domnului Ardelean Mădălin Ionuţ

20. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de asigurare cu resurse umane, materiale şi financiare, pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă de pe teritoriul administrativ al municipiului Satu Mare

21. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării unui ajutor financiar oraşului înfrăţit Beregovo din Ucraina

22. Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Municipiului Satu Mare în Adunarea Generală a Acţionarilor la TRANSURBAN S.A. Satu Mare

23. Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Municipiului Satu Mare în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. APASERV Satu Mare S.A.

24. Diverse.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.