Se caută dentist. Vezi când are loc concursul

Serviciul Public de Asistenţă Socială (SPAS) Satu Mare, cu sediul pe strada Ilişeşti, nr. 4, organizează concurs pentru ocuparea unui post de medic dentist. Dosarele de înscriere la concurs se depun la Biroul Resurse Umane Salarizare, până la data de 24 aprilie 2017 inclusiv, ora 15.00.

Proba scrisă va avea loc în data de 9 mai, la ora 10.00, iar în data de 11 mai, ora 10.00, interviul.

Condiţii specifice de participare la concurs pentru postul de medic dentist sunt următoarele:

– studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul sănătate, specializarea medicină dentară;

– vechime în specialitatea studiilor minim 1 an.

Dosarul de înscriere va conţine în mod obligatoriu următoarele documente: cerere de înscriere cu menţiunea postului; copia actului de identitate; copiile după diplomele de studii; copie după carnetul de muncă sau adeverinţă care să ateste vechimea în muncă și specialitatea studiilor; certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere medical; cazier judiciar; curriculum vitae; aviz psihologic; poliţa de asigurare malpraxis; copia certificatului de membru CMDR pentru posturile de medici.

Copiile de pe actele mai sus enumerate se prezintă însoţite de documentele originale, care se vor certifica pentru conformitate de către secretarul comisiei de concurs.

Relaţii și informații suplimentare se pot obţine la telefon 0261- 714196, interior 110 – Biroul Resurse Umane Salarizare și pe site-ul oficial al Primăriei municipiului Satu Mare – www.satu-mare.ro.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.