Vezi ce hotărâri au de luat consilierii municipali în ședința de joi

Consilierii municipali sunt convocați în ședință ordinară ce va avea loc joi, 30 martie, de la ora 14.00. Pe ordinea de zi a ședinței sunt un număr de 21 de proiecte de hotărâre, plus punctul „Diverse”.

În continuare vă prezentăm ordinea de zi a ședinței de joi:

1.Aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local Satu Mare din data de 23.02.2017;

2.Aprobarea procesului verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Local Satu Mare din data de 14.03.2017;

3.Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă, pentru şedinţele Consiliului Local al municipiului Satu Mare din luna aprilie 2017;

4.Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 al S.C. Apaserv Satu Mare S.A.;

5.Proiect de hotărâre privind aprobarea Profilului Consiliului de Administraţie al S.C. Apaserv Satu Mare S.A. şi Profilul candidatului poziţia de membru în Consiliul de Administraţie al S.C. Apaserv Satu Mare S.A.;

6.Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Satu Mare nr. 266/22.12.2016 privind aprobarea taxelor şi tarifelor ce vor fi aplicate de Serviciul Public Administraţia Domeniului Public Satu Mare începând cu 01.01.2017;

7.Proiect de hotărâre privind îndreptarea erorii materiale strecurate în preambului Hotărârii Consiliului Local Satu Mare nr. 27/23.02.2017;

8.Proiect de hotărâre pentru aprobarea unor măsuri privind organizarea şi desfăşurarea concursului în vederea ocupării pe durată determinată de 4 ani, în baza unui contract de management, a funcţiei în regim contractual de preşedinte al Clubului Sportiv Municipal Satu Mare;

9.Proiect de hotărâre privind aprobarea Statului de funcţii al Serviciului Public Poliţia Locală Satu Mare;

10.Proiect de hotărâre pentru modificarea Anexei nr.1 aprobată prin Hotărârea Consiliului Local Satu Mare nr. 183/29.10.2015;

11.Proiect de hotărâre privind aprobarea caietului de obiective în vederea încredinţării managementului la Centrul Cultural G. M. Zamfirescu Satu Mare;

12.Proiect de hotărâre privind desemnarea auditorului statutar la Transurban S.A. Satu Mare;

13.Proiect de hotărâre privind revocarea dreptului de folosinţă instituit în favoarea OMV România Mineraloel S.R.L. asupra parcelelor înscrise în CF 58447 sub nr. top 4428/17 şi CF 58956 sub nr. top 4428/19;

14.Proiect de hotărâre privind acordarea în folosinţă gratuită către C.S. F.C. Olimpia 2010, a imobilului teren înscris în CF 162078 Satu Mare sub nr. top 345 în suprafaţă de 5755 mp;

15.Proiect de hotărâre pentru aprobarea listei finale privind stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de locuinţă şi în repartizarea locuinţelor pentru tineri, construite prin programul ANL;

16.Proiect de hotărâre privind acordarea în administrare către Administraţia Domeniului Public Satu Mare a unor mijloace fixe;

17.Proiect de hotărâre privind procedura de vânzare prin negociere directă a terenurilor din domeniul privat al municipiului Satu Mare, aferente construcţiilor, curţi, grădini;

18.Proiect de hotărâre privind aprobarea unui schimb de terenuri între Municipiul Satu Mare şi numitul Ternar Ioan;

19.Proiect de hotărâre privind însuşirea Raportului tehnic întocmit de expert tehnic ing. Tot Marius în dosarul nr.3773/296/2016, aflat pe rolul Judecătoriei Satu Mare;

20.Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Satu Mare nr. 157/28.07.2016 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului local al municipiului Satu Mare în cadrul consiliilor de administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular din Municipiul Satu Mare;

21.Proiect de hotărâre privind aprobarea volumului total şi a modului de valorificare a masei lemnoase producţia anului 2017, provenită din fondul forestier proprietatea publică a municipiului Satu Mare şi a preţului de valorificare a masei lemnoase destinată valorificării;

22.Diverse.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.