Consiliul Județean a pregătit proiecte de peste 400 de milioane de lei pentru PNDL (Video)

Consilierii județeni au votat în ședința extraordinară de astăzi, 15 martie, un număr de 30 de proiecte de hotărâre care vizau actualizarea indicatorii tehnico-economic aferente mai multor investiții din județ.

Proiectele vizează: reabilitarea unor drumuri județene, eficientizarea energetică a spitalelor, dar și reabilitarea și modernizarea Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă, alimentarea cu apă a zonei Luna Șes, dar și amenajarea sediului Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Satu Mare.

„Am aprobat astăzi, indicatorii tehnico-economici la 30 de posibile investiții ale județului Satu Mare bazate pe documentații existente și aprobate la rândul lor, în ultimul deceniu. Cel mai vechi este din 2008, iar cel mai nou din 2017. Am „atacat”, cu ghilimelele de rigoare din cele 10 axe posibil finanțabile pe programul PNDL, nouă. De la instituții de cultură, reabilitări, înnoiri, spitalele eficientizate energetic la multe drumuri județene de interes comun, găsim o gamă foarte variată de investiții”, a declarat președintele Consiliului Județean (CJ) Satu Mare, Pataki Csaba.

Valoarea estimată a proiectelor se ridică la aproximativ 452 de milioane de lei.

PROGRAMUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE LOCALĂ, O.U.G. 28/2013

PROPUNERI 2017

Obiective în continuare:

SUBPROGRAMUL „INFRASTRUCTURĂ LA NIVEL JUDEŢEAN”

Domeniu specific: realizarea/extinderea/reabilitarea/modernizarea/dotarea unităţilor de învăţământ preuniversitar, respectiv: grădiniţe, şcoli generale primare şi gimnaziale, licee, grupuri şcolare, colegii naţionale, şcoli profesionale, şcoli postliceale, unităţi de învăţământ special de stat

Valoare: 1.846.223 lei

Reabilitare şi modernizare Centru Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Satu Mare, strada Al. Ioan Cuza, nr. 8; DALI + PT + EXECUTIE

Obiective noi:

Domeniu specific: construirea/modernizarea/reabilitarea drumurilor publice clasificate şi încadrate în conformitate cu prevederile legale în vigoare ca drumuri judeţene, drumuri de interes local, respectiv drumuri comunale şi/sau drumuri publice din interiorul localităţilor;

Valoare: 288.319.214 lei

Modernizarea drumului județean DJ 193C Viile Satu Mare-Medișa, km 11+096,42-km 17+027,24, Județul Satu Mare; SF+PT

Modernizarea drumului județean DJ 193F Socond – Soconzel, km 0+000 – km 7+450, județul Satu Mare; SF+PT

Reparații capitale drum județean DJ 194C: intersecție DJ 194A – Botiz (int. DN 19), km 8+041 – km 11+491, județul Satu Mare;DALI

Modernizarea drumului județean DJ 195 Ardud – Viile Satu Mare – Tătărăști – Necopoi – Cărășeu, tronson II Viile Satu Mare – Tătărăști, km 5+750 – km 9+935, județul Satu Mare; SF+PT

Modernizarea drumului județean DJ 195 Ardud – Viile Satu Mare – Tătărăști – Necopoi – Cărășeu, tronson I Ardud – Viile Satu Mare km 0+000 – 7+645 și tronson III Necopoi Cărășeu km 17+460 – 23+810, județul Satu Mare; SF+PT

Modernizarea drumului județean DJ 195D Tășnad – Silvaș – Săuca – DJ 108M (Chereușa), km 0+000 – km 8+912, județul Satu Mare; SF+PT

Modernizarea drumului județean DJ 196D DN 19 – Marna Nouă – Ciumești, km 0+000 – km 7+414, județul Satu Mare; SF+PT

Modernizare DJ 195B Doba (DN 19) – Boghiş – Dacia – Moftinu Mare – Crişeni – Craidorolţ – Ţeghea – Mihăieni – Acâş (DN 19A) km 0+000-km 29+229.87, Tronsonul II km 10+432-km 22+849.837 Moftinu Mare – Criseni – Craidorolț ”; SF+PT

Modernizare DJ195B Doba (DN 19) – Boghiş – Dacia – Moftinu Mare – Crişeni – Craidorolţ – Ţeghea – Mihăieni – Acâş (DN 19A) km 0+000-km29+229.87, Tronsonul I km 0+000-km10+432 Doba (DN 19) – Boghiş – Dacia – Moftinu Mare; SF+PT

Modernizare drum județean DJ 109M Batarci – Valea Seacă, km 12+800 – km 16+920; SF+PT

Modernizarea drumului județean DJ 196C din DN 19 Pişcolt- Resighea – Scărişoara Nouă DJ 196C, DALI

Modernizarea drumului judeţean DJ 109 P lim jud.Sălaj –  Cehal, km 27+560-km 33+960, SF+PT

Modernizarea drumului județean DJ 196B Carei (DN1F) – Foieni, km 0+000 – km 5+209,28, judeţul Satu Mare, SF+PT

Modernizarea drumului judeţean DJ108C Carei(DJ108M) –Căpleni (Biserica şi Mănăstirea Franciscană Sfântul Anton de Padova) km 0+000 – km 3+500, SF+PT

Modernizare DJ194B pe traseul Dara – Dorolţ, comuna Dorolţ, județul Satu Mare, DALI

Domeniu specific: realizare/modernizare/reabilitare de poduri, podeţe, pasaje sau punţi pietonale;

Valoare: 1.896.973 lei

Pod pe DJ 193E Km 15+072 peste Valea Bârsăului în localitatea Bârsău de Jos, județul Satu Mare; SF+PT

Domeniu specific: realizare/extindere/reabilitare/modernizare a sistemelor de alimentare cu apă şi staţii de tratare a apei;

Valoare: 2.700.683 lei

Alimentare cu apa potabilă a zonei Luna Șes și înmagazinarea apei printr-o acumulare permanentă pentru tunurile de zăpadă; SF

Domeniu specific: realizare/extindere/reabilitare/modernizare/dotare a unităţilor sanitare, inclusiv a spaţiilor afectate desfăşurării activităţii unor cabinete medicale/dispensare medicale din mediul rural şi centre medicale de permanenţă;

Valoare: 41.894.160 lei

Reabilitare clădire Dispensar de Pneumoftiziologie (TBC), str. Ialomiței nr.1, Satu Mare;SF

Eficientizarea energetică a Spitalului Județean de Urgență nr. I Satu Mare, situat pe strada Ravensburg nr. 2, SF+PT

Eficientizarea energetică a Spitalului Județean de Urgență nr. II Satu Mare, situat în Piața Eroilor Revoluției nr. 2-3 Satu Mare, SF+PT

Domeniu specific: realizarea/extinderea/modernizarea platformelor de gunoi

Valoare: 6.768.432 lei

Realizarea platformei de gunoi – celula nr. 2 din cadrul depozitului ecologic regional; SF

Domeniu specific: construcţia/extinderea/reabilitarea infrastructurii turistice dezvoltată de autorităţile publice locale ca instrument de punere în valoare a potenţialului turistic local

Valoare: 17.961.802 lei

Spor de putere Complex Turistic – Zona Luna Şes, jud. Satu Mare, SF+PT

Construire clădire hidroterapie în Parc balnear Beltiug, judeţul Satu Mare; SF+PT

Construire 2 bazine exterioare, spaţii tehnice, vestiare şi amenajare incintă în Parc balnear Beltiug, judeţul Satu Mare; SF+PT

Domeniu specific: realizare/extindere/reabilitare/modernizare a sediilor instituţiilor publice ale autorităţilor administraţiei publice locale, precum şi a instituţiilor publice din subordinea acestora

Valoare: 23.692.411 lei

Reabilitare Sediu Administrativ, P-ța 25 Octombrie nr. 1, Satu Mare, DALI + PT

Amenajarea sediului Centrului Județean pentru conservarea și promovarea culturii tradiționale Satu Mare; DALI

Domeniu specific: realizarea/extinderea/reabilitarea/modernizarea unor obiective culturale de interes local, respectiv biblioteci, muzee, centre culturale multifuncţionale, teatre;

Valoare: 66.776.659 lei

Biblioteca Județeană Satu Mare, str. M. Kogălniceanu, nr. 5 Satu Mare, județul Satu Mare; SF

Punere in valoare a monumentului istoric – Casa Vecsey (Muzeul de Arta);DALI

Aurel Popp – Renașterea unui centru cultural;DALI

TOTAL GENERAL: 451.856.557 lei, inclusiv TVA.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.