Zece posturi de inspector școlar, scoase la concurs. Vezi detalii

Inspectoratul Școlar Județean (IȘJ) Satu Mare anunță scoaterea la concurs a zece funcții vacante de inspector școlar din organigrama proprie, astfel:

Dosarul de înscriere se depune, în zilele lucrătoare din perioada 27 februarie – 10 martie 2017, între orele 09.00 și 14.00, la sediul IȘJ Satu Mare, cu sediul pe strada 1 Decembrie 1918, nr. 6.

Probele de concurs se vor desfășura în perioada 27 martie – 31 martie 2017 la sediul IȘJ Satu Mare și la unități de învățământ din municipiu.

La concursul pentru ocuparea acestor funcții poate candida cadrul didactic care îndeplineşte, cumulativ, următoarele condiţii:

a) este absolvent al unei instituţii de învăţământ superior de lungă durată cu diplomă de licenţă sau al ciclului II Bologna cu diplomă de master;
b) este titular, având încheiat contract de muncă individual pe perioadă nedeterminată în învăţământul preuniversitar, cu gradul didactic I sau titlul ştiinţific de doctor, cu vechime efectivă la catedră de minimum 7 ani în învăţământul preuniversitar;
c) a obţinut calificativul anual „foarte bine” în ultimii 5 ani şi nu a fost sancţionat disciplinar în aceeaşi perioadă, până la înscrierea la concurs;
d) nu a fost condamnat penal pentru săvârşirea unei infracţiuni sau nu a fost lipsit de dreptul de a ocupa o funcţie de conducere, îndrumare ori control prin hotărâre judecătorească definitivă şi irevocabilă de condamnare penală;
e) este apt din punct de vedere medical;
f) este membru al Corpului naţional de experţi în management educaţional, în conformitate cu prevederile art. 246 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011.

Pentru funcţia de inspector şcolar pentru învăţământul preşcolar, candidatul trebuie să fie absolvent cel puţin al ciclului I Bologna, având funcţia didactică de profesor pentru învăţământ preşcolar.

Metodologia de concurs, bibliografia de concurs, modelul de curriculum vitae, declarația pe propria răspundere, fișele de evaluare a probelor, fișa postului și lista documentelor necesare înscrierii la concurs sunt afișate la sediul ISJ Satu Mare și pe site-ul ISJ Satu Mare – www.satmar.ro.

Informații suplimentare se pot obține la numerele de telefon 0261712175, 0261717998, de luni până vineri, între orele 09.00 și 14.00.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.