Solicitanții locuințelor ANL trebuie să-și reactualizeze dosarele

Solicitanții locuințelor ANL, care și-au depus cererile până la data de 31 decembrie 2016, trebuie să-și actualizeze documentele. Actualizarea dosarelor se poate face până la sfârșitul lunii februarie 2017.

Aceștia trebuie să completeze o declarație pe propria răspundere care să ateste faptul că titularul cererii de locuință și ceilalți membri ai familiei acestuia (soț/soție, copii și/sau alte persoane aflate în întreținerea acestuia) nu dețin și/sau nu au deținut o altă locuință în proprietate sau cu chirie, proprietatea statului/municipiului; adeverință de la locul de muncă, din care să rezulte faptul că titularul își desfășoară activitatea pe raza municipiului Satu Mare și acolo unde este cazul, alte documente care să ateste modificările survenite în componența familiei.

Actulizarea dosarelor se poate face până la sfârșitul acestei luni, iar proiectul de hotărâre privind aprobarea listei de priorități pentru acordarea locuințelor destinate închirierii pentru tineri va fi supus aprobării Consiliului Local în sedința din luna martie.

În cazul în care solicintanții nu vor prezenta documentele solicitate, până la data limită menţionată mai sus, dosarul acestora va fi considerat incomplet și nu va intra în discuţie la stabilirea listei de priorităţi, spun reprezentanții Primăriei Satu Mare.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.