ANAF introduce un nou formular

Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) propune, printr-un proiect de ordin, modificarea modelului și conținutului a opt formulare folosite pentru declararea veniturilor realizate, precum și introducerea unui nou formular.

Formularele vizate de modificări sunt:

-200 „Declarație privind veniturile realizate din România”;
-201 „Declarație privind veniturile realizate din străinătate”;
-204 „Declarație anuală de venit pentru asocierile fără personalitate juridică și entități supuse regimului transparenței fiscale”;
-205 „Declarație informativă privind impozitul reținut la sursă, veniturile din jocuri de noroc și câștigurile/pierderile din investiții, pe beneficiari de venit”;
-207 „Declarație informativă privind impozitul reținut la sursă/veniturilescutite, pe beneficiari de venitnerezidenți”;
-230 „Cerere privind destinația sumei reprezentând până la 2% din impozitul anual pe veniturile din salarii și din pensii”;
-250 „Decizie de impunere anuală pentru veniturile realizate din România de persoanele fizice”;
-251 „Decizie de impunere anuală pentru veniturile realizate din străinătate de persoanele fizice”;
-Noul formular propus este formularul 207.

Care sunt modificările?

În cazul formularelor

200 „Declarație privind veniturile realizate din România”, 201 „Declarație privind veniturile realizate din străinătate” și 204 „Declarație anuală de venit pentru asocierile fără personalitate juridică și entități supuse regimului transparenței fiscale”, modificările se referă la:

-eliminarea tipului de venit din activități comerciale și introducerea tipului de venit din activități de producție, comerț, prestări servicii;
-redenumirea tipului de venituri din profesii libere ca venituri din profesii liberale
-redefinirea veniturilor din investiții pentru care persoana fizică are obligația declarării acestora;
-introducerea categoriei de venit, venit din alte surse;
-introducerea opțiunii privind regularizarea impozitului pe venit pentru persoanele fizice rezidente într-un stat membru al Uniunii Europene sau într-un stat cu care România are încheiată o convenție de evitare a dublei impuneri și care realizează
-venituri din România în calitatede artiști de spectacol sau ca sportivi, din activitățiartistice și sportive;
-introducerea informațiilor referitoarela statul de rezidență și codul de identificare fiscală emis de autoritatea fiscală din statul de rezidență pentru persoanele fizice nerezidente
-modificarea corespunzătoare a instrucțiunilor de completare.

În cazul formularului 205, noutățile vizează:

-eliminarea informațiilor privind impozitul pe veniturile din salarii și asimilate acestora,din drepturi de proprietate intelectuală,din pensii, din arendare, precum și din activități realizate într-o asociere dintre o persoană juridică contribuabil potrivit titlului II „Impozitul pe profit”sau titlului III „Impozitul pe veniturile microîntreprinderilor”și o persoană fizică, informații care se regăsesc în formularul 112 “Declarație privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate”;
-eliminarea informațiilor referitoare la unele categorii de venituri pentru care, începând cu 1 ianuarie 2016, impozitul nu se mai reține la sursă de plătitorul de venituri (ex: venituri din activități desfășurate în baza contractelor/convențiilor civile, precum și a contractelor de agent,venituri din activitatea de expertiză contabilă și tehnică, judiciară și extrajudiciară,etc);
-redefinirea sau eliminarea unor venituri din cadrul categoriei de venituri din investiții (câștiguri din transferul titlurilor de valoare și orice alte operațiuni cu instrumente financiare, inclusiv instrumente financiare derivate și din transferul aurului financiar, câștiguri din operațiuni de vânzare-cumpărare de valută);
-introducerea unor informații referitoare la beneficiarii de venit nerezidenți: statul de rezidență și codul de identificare fiscală emis de autoritatea fiscală din statul de rezidență;

În cazul formularului 230:

-introducerea unei noi categorii de venit (venituri din pensii)pentru care se solicită direcționarea sumei reprezentând până la 2% din impozitul anual pentru susținerea entităților nonprofit/unităților de cult, precum și pentru acordarea de burse private;
-introducerea unei anexe la formular care se va completa în cazul persoanelor care au realizat venituri din mai multe surse de venit și solicită direcționarea unei sume reprezentând până la 2% din impozitul anual pentru susținerea mai multe entități nonprofit/unități de cult;

În ceea ce privește formularele 250 și 251, au fost actualizați o serie de indicatori, temeiul de drept, precum și unele referințe legislative.

Formularul 207 nou introdus, „Declarație informativă privind impozitul reținut la sursă/veniturile scutite, pe beneficiari de venit nerezidenți”, va fi depus de către plătitorii de venituri care au obligația calculării, reținerii și plății impozitului pe veniturile cu regim de reținere la sursă a impozitului, realizate de beneficiari de venit nerezidenți sau convențiilor de evitare a dublei impuneri încheiate de România cu alte state.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.