Învățământul profesional, în atenția IȘJ Satu Mare

Pentru fundamentarea proiectului planului de școlarizare pentru învățământul profesional, anul școlar 2017-2018, se va urmări analiza solicitărilor exprimate de operatorii economici și proiectarea ofertei de formare profesională ținând cont de acestea.

Activitățile care se vor derula în vederea fundamentării cifrei de școlarizare la învățământul profesional pentru anul școlar 2017-2018 sunt următoarele:

-până la data de 29 decembrie 2016, operatorii economici care doresc să fie școlarizați elevi în învățământul profesional, pentru anumite calificări profesionale, sunt invitați să transmită în scris la Inspectoratul Școlar Județean Satu Mare Solicitarea de școlarizare.

-până la data de 6 ianuarie 2017, inspectoratul școlar realizează analiza solicitărilor operatorilor economici și stabilește oferta de formare profesională la învățământul profesional în concordanță cu solicitările operatorilor economici, pe unități de învățământ și calificări.

-până la data de 9 ianuarie 2017, Inspectoratul Școlar Județean Satu Mare transmite operatorilor economici și unităților de învățământ, propuse pentru alocarea de clase de învățământ profesional pentru a răspunde solicitărilor operatorilor economici, obligația de încheiere a contractelor-cadru, în conformitate cu Metodologia de organizare și funcționare a învățământului profesional.

-până la data de 13 ianuarie 2017, operatorii economici care doresc să fie școlarizați elevi în învățământul profesional pentru anul școlar 2017-2018, încheie contracte-cadru cu unitățile de învățământ partenere sau cu unitățile de învățământ desemnate de către inspectoratul școlar. Contractele-cadru sunt acorduri generale încheiate de către unitățile de învățământ cu operatorii economici, care stau la baza contractelor de pregătire practică a elevilor din învățământul profesional.

Informațiile privind procedura de solicitare de către operatorii economici a școlarizării în învățământul profesional pentru anul școlar 2017-2018, modelul de formular de solicitare și calificările profesionale pentru care se poate asigura pregătirea prin învățământul profesional, se găsesc pe pagina web a Inspectoratului Școlar Județean Satu Mare www.satmar.ro, în cadrul secțiunii Fundamentarea cifrei de școlarizare pentru anul școlar 2017-2018.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.