Administrația Domeniului Public Satu Mare face angajări. Vezi posturile scoase la concurs

angajari1

Administraţia Domeniului Public (ADP) Satu Mare organizează concurs pentru ocuparea a 11 posturi. Astfel, se caută un consilier juridic în cadrul ADP, dar și muncitori calificați și necalificați. Dosarele pot fi depuse ăână la data de 27 decembrie.

Este vorba despre următoarele posturi:

-consilier juridic S II – 1 post – studii superioare, juridice; vechime în muncă în specialitatea studiilor de minimum 1 an;
-muncitor calificat – 1 post – studii profesionale, calificarea zugrav – zidar, vechime în muncă minimum 6 ani;
-muncitor calificat -1 post – studii profesionale, calificarea electrician, vechime în muncă minimum 6 ani;
-paznic – 5 posturi – studii generale, nu necesită vechime în muncă;
-muncitor necalificat (măturător) – 2 posturi – studii generale, nu necesită vechime în muncă;
-muncitor necalificat (gropar) – 1 post – studii generale, nu necesită vechime în muncă.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale:

a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exercițiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

27 decembrie 2016, ora 12:00: data limită pentru depunerea dosarelor;
5 ianuarie 2017, ora 09.00:proba scrisă, muncitor calificat;
6 ianuarie 2017, ora 09:00: proba practică;
10 ianuarie 2017, ora 09:00: proba interviu.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.