Vezi ce hotărâri au de luat consilierii municipali în ședința din 24 noiembrie

sedinta

Primarul municipiului Satu Mare, Kereskenyi Gabor, i-a convocat pe consilierii municipali în ședința ordinară aferentă lunii noiembrie. Ședința va avea loc săptămâna viitoare joi, 24 noiembrie.

În continuare vă prezentăm ordinea de zi a ședinței Consiliului Local Satu Mare:

1. Aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local Satu Mare din data de 27.10.2016

2. Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă, pentru şedinţele Consiliului Local al Municipiului Satu Mare din luna decembrie 2016

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului local de Venituri şi Cheltuieli al municipiului Satu Mare, pe anul 2016

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al instituţiilor publice subordonate Consiliului Local Satu Mare, finanţate integral sau parţial din venituri proprii, pe anul 2016

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei: Planul Urbanistic Zonal – ,,Lotizare în vederea construirii de locuinţe individuale „Amplasament: Satu Mare, zona str. Odobescu

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Strategiei locale cu privire la dezvoltarea şi funcţionarea pe termen mediu şi lung a serviciului de salubrizare din municipiul Satu Mare, pentru perioada 2016-2025

7. Proiect de hotărâre privind revocarea dreptului de folosinţă instituit în favoarea UM 0249 asupra Pavilionului A, din imobilul 471 situat în municipiul Satu Mare, str. Petőfi Sándor nr. 45

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea atestării apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Satu Mare a unor terenuri

9. Proiect de hotărâre privind însuşirea şi aprobarea documentaţiei cu propunere de dezlipire a imobilului -teren proprietatea privată a Municipiului Satu Mare, identificat cu nr. top 3424/2, nr. top 3445/1, nr. top 3445/2 ,nr top 3442, nr. cadastral 154521, nr. cadastral 163604 şi vânzarea suprafeţei totale de 3.358 mp, rezultată în urma dezlipirii

10. Proiect de hotărâre privind însuşirea Raportului de evaluare întocmit de expert tehnic ing. Panduru Doina, în dosarul nr. 9052/296/2015 aflat pe rolul Judecătoriei Satu Mare

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării concursului în vederea ocupării pe durata nedeterminată a postului vacant corespunzător funcţiei contractuale de consilier, din aparatul permanent de lucru al Consiliului Local al Municipiului Satu Mare

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice pe anul 2017

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al aparatului de specialitate al primarului municipiului Satu Mare

14. Proiect de hotărâre privind dispunerea unor măsuri cu privire la conducerea Clubului Sportiv Fotbal Club Olimpia 2010

15. Proiect de hotărâre privind realizarea evaluării finale a managementului la Centrul Cultural G.M. Zamfirescu

16. Proiect de hotărâre pentru completarea anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local Satu Mare nr. 214/17.12.2015 privind aprobarea taxelor şi tarifelor ce vor fi aplicate de Serviciul Public Administraţia Domeniului Public Satu Mare începând cu 01.01.2016

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării şi completării contractului-cadru de delegare a gestiunii serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local

18. Proiect de hotărâre pentru completarea anexei 3.1. la Hotărârea Consiliului Local Satu Mare nr. 240/29.11.2011 privind delegarea gestiunii serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate, în municipiul Satu Mare

19. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziţionării de către Teatrul de Nord Satu Mare a unor servicii de asistenţă juridică şi de reprezentare juridică

20. Diverse.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.