Modificări privind stimularea mobilității în muncă

ajofm

Începând cu luna decembrie se aplică prevederile OUG 60/2016 care aduce modificări importante la Legea 76/2002 privind stimularea mobilității forței de muncă, corelat cu subvenționările acordate angajatorilor.

Ordonanța OUG 60/2016 introduce noțiunea de tânăr NEET cu vârsta cuprinsă între 16 și 24 de ani care nu au loc de muncă, nu urmează o formă de învățământ și nu participă la activități de formare profesională.

Acestor tineri în căutarea unui loc de muncă, AJOFM Satu Mare le acordă servicii de informare, consiliere profesională care constau în:

-Furnizarea de informații privind piața muncii și evoluția ocupațiilor;

-Profilarea și încadrarea în nivel de ocupabilitate: ușor, mediu, greu și foarte greu ocupabil;

-Dezvoltarea abilității și încrederii în sine a persoanelor în căutarea unui loc de muncă, în vederea luării de către aceștea a deciziei privind propia carieră;

-Instruirea în metode și tehnici de căutare a unui loc de muncă;

-Îndrumarea pe parcursul procesului de integrare socio-profesională la noul loc de muncă;

-Conform OUG 60/2016, se introduce prima de activare care este în valoare de 500 de lei neimpozabilă. De această primă vor beneficia șomerii înregistrați la agențiile pentru ocuparea forței de muncă, care nu beneficiază de indemnizație de șomaj, și care se angajează cu normă întreagă, pentru o perioadă mai mare de 3 luni ulterior datei de înregistrare la agenție.

Nu beneficiază de această primă șomerii care se angajează la angajatori cu care au fost în rapoturi de muncă sau de serviciu în ultimele 12 luni.

Persoanele înregistrate ca șomeri la agențiile de ocupare, care se încadrează potrivit legii, într-o localitate situată la o distanță mai mare de 15 km de localitatea în care își au domiciliul sau reședința pot beneficia de o primă de încadrare neimpozabilă, al cărui cuantum se calculează la 0,5 lei/km, dar nu mai mult de 55 lei/zi proporțional cu numărul de zile în care persoanele în cauză desfășoară efectiv activitatea la angajator.

Prima de încadrare se acordă pe o perioadă de 12 luni.

Prima de instalare neimpozabilă se acordă în cuantum diferențiat astfel:

-12.500 de lei pentru persoanele înregistrate ca șomeri la agențiile pentru ocupare a forței de muncă și care se încadrează în muncă, potrivit legii, într-o altă localitate, și ca urmare a acestui fapt, își schimbă domiciliul sau își stabilesc resedința;

-15.500 de lei pentru persoanele înregistrate la agențiile pentru ocuparea forței de muncă, care se încadrează în muncă și își schimbă domiciliul sau își stabilesc reședința în situația în care sunt însoțite de membrii familiei în sensul Legii nr.287/2009 privind Codul civil, iar în cazul familiilor monoparentale, în situația în care sunt însoțite de copilul sau copiii aflați în întreținere;

-Când ambii soți îndeplinesc condițiile de acordare a primei de instalare, unul va primi suma de 12.500 de lei, iar celălalt va primi o primă de instalare în cuantum de 3.500 de lei.

Prima de instalare se acordă în două tranșe astfel:

-O tranșă egală cu 50% din cuantumul stabilit la data instalării;

-O tranșă egală cu 50% din cuantumul stabilit, după expirarea perioadei de 12 luni de la angajare.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.