O companie de stat angajează o persoană la Satu Mare. Vezi condițiile de înscriere

romatsa

R.A. ROMATSA „Administraţia Română a Serviciilor de Trafic Aerian”, de sub autoritatea Ministerului Transporturilor, organizează o sesiune de recrutare şi selecţie a personalului care va urma un curs de formare în vederea pregătirii pentru obţinerea licenţei de Controlor Trafic Aerian stagiar pentru următoarele unităţi de trafic: TWR Cluj – DSNA Cluj; TWR Oradea – DSNA Oradea; TWR Satu Mare – DSNA Satu Mare; TWR Baia Mare – DSNA Baia Mare; TWR Târgu Mureş – DSNA Târgu Mureş și TWR Sibiu – DSNA Sibiu.

Recrutarea şi selecţia se vor desfăşura începând cu data de 21 noiembrie, la sediul R.A. ROMATSA – DSNA Cluj din strada Dâmboviţei nr. 1, Cluj-Napoca.

Condiţiile de înscriere sunt următoarele:

-vârsta minimă 18 ani;

-absolvenţi cel puţin de studii medii cu diplomă de bacalaureat;

-cunoştinţe avansate de limba engleză (nivel „Higher Intermediate”);

-să nu deţină sau să nu fi deţinut licenţă de controlor de trafic aerian stagiar civil sau licenţă de controlor de trafic aerian civil;

-candidaţii care au mai fost testaţi la R.A. ROMATSA sau de o altă organizaţie cu testul FEAST în ultimele 24 de luni faţă de data prezentului anunţ, vor trebui să îşi dea consimţământul scris pentru folosirea rezultatelor testării la care au fost deja supuşi;

-în cazul în care rezultatele obţinute nu corespund criteriilor FEAST stabilite pentru sesiunea curentă de selecţie, acestea nu vor putea fi considerate ca fiind acceptabile pentru R.A. ROMATSA, fapt ce va fi adus la cunoştinţa candidatului;

-în cazul in care rezultatele obţinute corespund criteriilor FEAST stabilite pentru sesiunea curentă de selecţie, candidaţii vor participa direct la următoarea probă a sesiunii de selecţie nesusţinuta anterior;

-candidaţii care au mai fost testaţi în ultimele 24 luni, indiferent de organizaţie care nu îşi vor da acordul pentru folosirea rezultatelor obţinute sau care nu vor informa RA ROMATSA în legătură cu faptul că au fost testaţi în intervalul menţionat, dar care vor fi identificaţi în baza de date a EUROCONTROL, nu vor putea să participe la sesiunea curentă de selecţie.

Abilităţile privind exercitarea profesiei de Controlor Trafic Aerian sunt următoarele: orientare şi vedere în spaţiu foarte bună; memorie bună; gândire rapidă; abilităţi de a lua rapid decizii corecte; abilităţi de a îndeplini simultan mai multe sarcini; să lucreze bine cu cifre; spirit de lucru în echipă şi să poată lucra în schimburi (ture zi, de noapte, lucru în perioada sărbătorilor legale, etc); să poată lucra corespunzător în condiţii de stres, să aibă capacitate mare de adaptare la situaţii diverse; acuitate vizuală şi auditivă foarte bună; să nu utilizeze substanţe psihoactive care ar putea să-i afecteze capacitatea de lucru.

Recrutarea şi selecţia se vor desfăşura începând cu data de 21.11.2016 la sediul R.A.ROMATSA – DSNA Cluj din strada Dâmboviţei nr. 1, Cluj-Napoca, judeţul Cluj şi vor cuprinde următoarele etape:

1. TEST DE VERIFICARE a cunoştiinţelor de limbă engleză (listening, comprehension, speaking, eseu de 75-100 de cuvinte), pe parcursul testului (faza de speaking) se va verifica şi dicţia candidatului.

2. TESTUL EUROCONTROL, în limba engleză – First European Air Traffic Controller Selection Test (FEAST) care se va desfăşura în concordanţă cu cerinţele şi recomandările stabilite de EUROCONTROL, în calitate de deţinător al testului.

Testarea se desfăşoară pe calculator, on-line, pe parcursul a două etape, participarea la fiecare etapă fiind condiţionată de îndeplinirea criteriilor minime pentru etapa precedentă. Statutul candidatului va fi marcat cu menţiunea „INVITAT pentru etapa FEAST II” sau „INVITAT pentru INTERVIU”, după caz.

Este un test de evaluare a abilităţilor/calităţilor native necesare unei persoane pentru a exercita profesia de CTA, nu este test de cunoştinţe.

3.INTERVIUL etapă a testului FEAST- vor participa doar candidaţii care au fost declaraţi „INVITAT pentru INTERVIU” în urma parcurgerii etapei FEAST II.

Interviul se va desfăşura în limba română, a cărei cunoaştere este obligatorie.

4. VIZITA MEDICALĂ se va efectua în Bucureşti în vederea obţinerii certificării medicale clasa 3 de către AACR. Suplimentar faţă de cerinţele PIAC-LCTA în vigoare (certificarea medicală clasa 3) vizita medicală va mai include:

-examen de determinare a substantelor psihoactive
-examen radioscopic cord-pulmon.

Vor fi declarati ”ADMIS” la vizita medicala candidatii care vor obtine: “Apt clasa 3” de la AACR, “Negativ” la examenul de determinare a substanţelor psihoactive şi „Fără leziuni pleuro-pulmonare active” la examenul radioscopic cord-pulmon.

Costurile aferente vizitei medicale precum și cele ale emiterii certificatul AACR sunt suportate de către fiecare candidat în parte.
Planificarea candidaţilor pe serii, pentru participarea la fiecare dintre etapele menţionate mai sus, va fi afişată la sediul R.A. ROMATSA – DSNA Cluj şi pe site-ul www.romatsa.ro.

NU SE ADMIT REPROGRAMĂRI PENTRU NICI UNA DIN ETAPELE SELECŢIEI, INDIFERENT DE MOTIV.

În vederea înscrierii la selecţie, candidaţii vor depune un dosar care va cuprinde următoarele documente obligatorii:

-cerere tip de participare la recrutare/selecţie (cererea se va descarca de pe site (www.romatsa.ro) care cuprinde şi declaraţia pe proprie răspundere din care să rezulte că nu a deţinut şi nu deţine licenţă de Controlor de trafic aerian stagiar civil sau licenţă de controlor de trafic aerian civil;

-scrisoare de intenţie;

-curriculum vitae;

-copie CI;

-cazier judiciar;

-copii documente care să ateste studiile şi pregătirea profesională (în cazul absolvenţilor de studii superioare vor prezenta şi diploma de bacalaureat);

-La înscriere se vor prezenta şi documentele originale în vederea atestării pentru conformitate a copiilor.

Dosarul se va depune până cel mai târziu la data de 16.11.2016 ora 14.30 la sediul RA ROMATSA – DSNA Cluj, – Serviciul Resurse Umane, după cum urmează:

Luni, marți, miercuri, joi – între orele 10.00 și 14.30

Vineri – între orele 10.00 și 13.00.

Informaţii suplimentare se pot obţine la tel: 0264/448460.

Regulamentul pentru organizarea selecţiei, poate fi consultat de candidaţi, la cerere, la sediul RA ROMATSA – DSNA Cluj.

R.A. ROMATSA nu va asigura decontarea cheltuielilor de transport, cazare şi vizită medicală pentru candidaţii care vor participa la selecţie şi nu va asigura locuinţă candidaţilor declaraţi ADMIS în urma selecţiei.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.