Vezi ce hotărâri au de luat consilierii municipali în ședința din 27 octombrie

sedinta

Consilierii municipali sunt convocați în ședință ordinară de către primarul Kereskenyi Gabor. Pe ordinea de zi a ședinței sunt 35 de proiecte de hotărâre, plus punctul „Diverse”.

Întâlnirea va avea loc în data de 27 octombrie, la ora 14.00, în Sala de ședințe a Consiliului Local.

În continuare vă prezentăm ordinea de zi a ședinței ordinare a Consiliului Local Satu Mare:

1.Aprobarea procesului verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Local Satu Mare din data de 20.09.2016;

2.Aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local Satu Mare din data de 29.09.2016;

3.Aprobarea procesului verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Local Satu Mare din data de 4.10.2016;

4.Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă, pentru şedinţele Consiliului Local al Municipiului Satu Mare din luna noiembrie 2016;

5.Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţie – Modernizare străzi: Alexandru Vlahuţă, Bixadului, Ceferiştilor, Livada, Locomotivei, Maşiniştilor;

6.Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţie – Modernizare strada Ferestrău;

7.Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţie – Modernizare strada Merilor;

8.Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici – faza D.A.L.I la obiectivul de investiţie „Reabilitare termică clădiri rezidenţiale Satu Mare”;

9.Proiect de hotărâre pentru aprobarea modificării Anexei nr.4 la Hotărârea Consiliului Local Satu Mare nr. 193/29.09.2016 pentru aprobarea modificării anexelor 7, 11,12,13 și 15 la HCL 246/29.11.2011 privind aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie şi a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţie „Reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe”;

10.Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului local de venituri şi cheltuieli şi a bugetelor instituţiilor publice subordonate Consiliului Local al municipiului Satu Mare, finanţate integral sau parţial din venituri proprii, la trimestrul III al anului 2016;

11.Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului local de Venituri şi Cheltuieli al municipiului Satu Mare, pe anul 2016;

12.Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Planului de lucrări de întreţinere, înlocuire şi dezvoltare a activelor concesionate la S.C. Apaserv Satu Mare S.A. din Fondul de întreţinere, înlocuire şi dezvoltare (IID) pentru anul 2016;

13.Proiect de hotărâre privind aprobarea Actului adiţional nr. 8 la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare nr.12.313/19.11.2009;

14.Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării programului de investiţii din surse proprii , anexă la Bugetul de venituri şi cheltuilei pe anul 2016 al S.C. Apaserv S.A. Satu Mare;

15.Proiect de hotărâre privind deschiderea unui nou punct de lucru al S.C. Apaserv S.A. Satu Mare;

16.Proiect de hotărâre pentru completarea Hotărârii Consiliului Local Satu Mare nr.164 /25.08.2016 privind aprobarea documentaţiei P.U.Z.- Lotizare în vederea construirii de locuinţe unifamiliale, Amplasament Municipiul Satu Mare, Zona Sătmărel;

17.Proiect de hotărâre privind aprobarea metodologiei de calcul a preţului de referinţă al masei lemnoase, provenită din fondul forestier proprietatea publică a Municipiului Satu Mare, pentru anul 2017;

18. Proiect de hotărâre privind asigurarea contribuţiei proprii în proiectul „Funcţionarea pentru anul 2016 a grupării Europene de Cooperare Teritorială Oraşe Europene de Graniţă”;

19.Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei, a Statutului de funcţii ale aparatului de specialitate al primarului municipiului Satu Mare şi ale Direcţiei de Evidenţă a Persoanelor a Municipiului Satu Mare;

20.Proiect de hotărâre privind aprobarea Statului de funcţii al Serviciului Public Poliţia Locală Satu Mare;

21.Proiect de hotărâre privind aprobarea Statului de funcţii al Serviciului Public de Asistenţă Socială Satu Mare;

22.Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii ale instituţiei de spectacole Teatrul de Nord Satu Mare;

23.Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei, a Statului de Funcţii şi a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare ale Serviciului Public Administraţia Domeniului Public Satu Mare;

24.Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii mandatului de administrator al domnului Verdeş Dan Traian la Societatea Domeniul Public Satu Mare S.R.L.;

25.Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării şi completarii Hotărârii Consiliului Local Satu Mare nr.82/31.03.2016 pentru aprobarea şi modificarea HCL nr. 131/30.07.2015 privind aprobarea Regulamentului de acordare a autorizaţiilor de transport în domeniul serviciilor de transport public local, în municipiul Satu Mare;

26.Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării şi completării Anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Local Satu Mare nr. 157/10.09.2015 pentru modificarea şi completarea HCL nr. 132/30.07.2015 privind aprobarea Regulamentului de acces în municipiu şi stabilirea punctelor de oprire pentru îmbarcarea sau debarcarea călătorilor, a autovehiculelor care execută serviciul public de transport persoane prin curse regulate pe traseele judeţene, interjudeţene şi internaţionale;

27.Proiect de hotărâre privind aprobarea cumpărării terenului în suprafaţă de 1404 mp din nr. top 4732/1 înscris în CF nr. 4889 Satu Mare, aferent construcţiei ocupate de Şcoala Gimnazială nr. 10 Satu Mare;

28.Proiect de hotărâre privind acordarea cu titlu gratuit a dreptului de uz şi servitute, către S.C. F.D.E.E. Electrica Distribuţie Transilvania Nord SA Sucursala Satu Mare, asupra unor suprafeţe de teren situate în municipiul Satu Mare str. Luchian, Aleea Clăbucet şi str. Uzinei;

29.Proiect de hotărâre privind acordarea cu titlu gratuit a dreptului de uz şi servitute, către S.C. F.D.E.E. Electrica Distribuţie Transilvania Nord SA Sucursala Satu Mare, asupra unor suprafeţe de teren situate în municipiul Satu Mare str. Magnoliei;

30.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin negociere directă a imobilului – teren, situat în municipiul Satu Mare B-dul Lucian Blaga nr. 187;

31.Proiect de hotărâre privind însuşirea şi aprobarea documentaţiei cu propunere de dezlipire a imobilului-teren înscris în CF nr. 157312 Satu Mare, situat în municipiul Satu Mare, B-dul Lucian Blaga;

32.Proiect de hotărâre privind însuşirea şi aprobarea documentaţiei cu propunere de dezmemebrare a imobilului înscris în CF nr. 1825 Satu Mare şi vânzarea prin negociere directă a suprafeţei de 876 mp, rezultată în urma dezmembrării, teren situat în Satu Mare, B-dul Lucian Blaga;

33.Proiect de hotărâre privind aprobarea procedurii de concesionare a lucrărilor publice pentru terenurile de sport aflate în administrarea unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din municipiul Satu Mare;

34.Proiect de hotărâre pentru aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local Satu Mare nr. 41/25.02.2010 privind acordarea unui drept de servitute de trecere gratuită în favoarea subscrisei Caritatea Societate Cooperativă;

35.Proiect de hotărâre privind aprobarea criteriilor, procedurilor şi atribuţiilor specifice ocupării postului de administrator public;

36.Diverse.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.