Vezi ordinea de zi a ședinței Consiliului Local Satu Mare

sedinta

Consilierii municipali sunt convocați pentru data de 29 septembrie, ora 14.00, la ședința ordinară aferentă acestei luni.

Vă prezentăm ordinea de zi a ședinței:

1.Aprobarea procesului verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Local Satu Mare din data de 19.08.2016

2. Aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local Satu Mare din data de 25.08.2016

3.Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului local de Venituri şi Cheltuieli al municipiului Satu Mare, pe anul 2016

4.Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al instituţiilor publice subordonate Consiliului Local Satu Mare, finanţate integral sau parţial din venituri proprii, pe anul 2016

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al Transurban S A Satu Mare pe anul 2016

6. Proiect de hotărâre privind modificarea Organigramei şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare al Transurban S. A Satu Mare

7. Proiect de hotărâre privind modificarea Organigramei şi a Statului de funcţii al Instituţiei de spectacole ,,Filarmonica Dinu Lipatti”Satu Mare

8.Proiect de hotărâre privind numirea unui nou membru în Consiliul de Administraţie al S.C. APASERV Satu Mare S.A

9.Proiect de hotărâre privind aprobarea Actului adiţional nr. 7 la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare nr.12.313/19.11.2009

10.Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii nr. 157/28.07.2016 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al municipiului Satu Mare în cadrul consiliilor
de administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular din municipiul Satu Mare

11.Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic Zonal – Construire hotel, Amplasament: Satu Mare, P-ţa Romană

12.Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic Zonal – Construire casă de locuit P+M, P+1,Amplasament : Satu Mare Azuga – Păltiniş

13.Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic Zonal- Parcelare zonă de locuit şi funcţiuni complementare compatibile, Amplasament: Satu Mare, zona Botizului

14.Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic de Detaliu – Refuncţionalizare şi extindere pe verticală corp Centrală Termică existentă (regim de înălţime parter) în clădire cu funcţiune comerţ, servicii, regim de înălţime P+3E şi amenajare incintă, Amplasament: Satu Mare str. Decebal nr.4

15.Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic Zonal – Extindere hotel cu corp restaurant şi grădină de vară acoperită şi mansardare în volumul acoperişului la corpul P+3, Amplasament : Satu Mare, P-ţa Libertăţii nr.11

16.Proiect de hotărâre pentru aprobarea modificării Anexelor nr. 7,11,12, 13 şi 15, la Hotărârea Consiliului Local Satu Mare nr. 246/29.11.2001 privind aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie şi a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţie „Reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe”

17.Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării modului de valorificare a masei lemnoase, producţia anului 2016 provenită din fondul forestier, proprietatea publică a municipiului Satu Mare şi a preţului de valorificare a masei lemnoase

18.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin negociere directă a imobilului- teren proprietate privată a municipiului Satu Mare, situat în Satu Mare str. Spicului , în favoarea SERMIS ELECTRONIC SRL

19.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin negociere directă a imobilului -teren, proprietatea privată a municipiului Satu Mare, situat în Satu Mare, str. Zutphen, înscris în CF nr. 5065 Satu Mare cu nr. cadastral 4863/3/a şi 4863/3/b

20.Proiect de hotărâre privind însuşirea şi aprobarea documentaţiei cu propunere de dezlipire a imobilului-teren proprietatea privată a municipiului Satu Mare, identificat cu nr. cadastral 6974/12 şi vânzarea prin negociere directă a suprafeţei de 1.417 mp. identificată prin Lot 1, rezultată în urma dezlipirii

21.Proiect de hotărâre privind însuşirea şi aprobarea documentaţiei cu propunere de dezlipire a imobilului-teren proprietatea privată a municipiului Satu Mare, identificat cu nr. cadastral 13565/37, str. Chendi nr.2

22.Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii nr.41/25.02.2010 privind acordarea unui drept de servitute de trecere gratuită în favoarea subscrisei Caritatea Societate Cooperativă

23.Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a terenurilor sintetice de minifotbal, aflate în administrarea Liceului cu Program Sportiv Satu Mare

24.Proiect de hotărâre privind aprobarea preluării din domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Apărării Naţionale, în domneiul public al Municipiului Satu Mare, a unei părţi din imobilul 2671 Satu Mare

25.Proiect de hotărâre privind însuşirea şi aprobarea documentaţiei cadastrale de dezmembrare a imobilului -teren, înscris în Cf.nr. 171102 Satu Mare cu nr. cadastral 171102

26.Proiect de hotărâre privind însuşirea şi aprobarea documentaţiei cadastrale de dezmembrare a imobilului -teren, înscris în CF.nr.160894 Satu Mare cu nr. cadastral 160894

27.Proiect de hotărâre privind transmiterea în folosinţă gratuită către Institutul Naţional de Statistică Satu Mare pe o perioadă de 25 de ani, a unor spaţii din imobilul situat în Satu Mare str. Vasile Lucaciu nr.3

28.Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă, pentru şedinţele Consiliului Local al Municipiului Satu Mare din luna octombrie 2016

29.Diverse.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.