Start pentru finanțarea rețelei de alimentare a mașinilor electrice

masini

Programul „Infrastructură de alimentare verde” vizează atingerea următoarelor obiective de protecţie a mediului de interes general: diminuarea efectelor poluării aerului asupra mediului şi sănătăţii populaţiei; promovarea autovehiculelor electrice; reducerea nivelului emisiilor de poluanţi şi zgomotului; transport ecologic; e) diminuarea efectelor poluării solului şi apei cauzate de scurgerile de substanţe periculoase de la autovehiculele uzate ce utilizează altesisteme de propulsie decât cel electric, prin înlocuirea treptată a acestora cu autovehicule electrice.

Ajutorul se acordă sub formă de finanţare nerambursabilă acordată sub forma ecotichetului pentru achiziţionarea autovehiculelor electrice noi nepoluante şi eficiente din punct de vedere energetic, precum şi dezvoltarea infrastructurii de alimentare a autovehiculelor cu energie electrică.

Beneficiarii programului sunt: persoana juridică, de drept public ori de drept privat, entitate juridică fără personalitate juridică sau organizaţia profesională care este organizată şi îşi desfăşoară activitatea în una dintre formele de exercitare a profesiei liberale, ce a achiziţionat autovehiculul nou sub beneficiul primei de casare; operator economic reprezintă orice entitate implicată într-o activitate economică, indiferent de statutul său juridic şi de modul în care este finanţată, inclusiv persoane fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent, asociaţii familiale, parteneriate sau asociaţii care desfăşoară activităţi economice, în conformitate cu prevederile Legii nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii.

Programul „Infrastructură de alimentare verde” este destinat persoanelor juridice, respectiv: primăriilor din localități cu mai mult de 50.000 de locuitori, instituțiilor publice și agenților economici din astfel de orașe dar și agenților economici ale căror sedii sociale sau puncte de lucru au acces direct la autostrăzi, drumuri europene și drumuri naționale. Fiecare dintre acești beneficiari poate aplica la AFM pentru instalarea de puncte de încărcare și poate beneficia de finanțarea a 80% din costurile unui astfel de proiect.

Astfel, solicitanții, pot dezvolta în perioada următoare proiecte de infrastructură de alimentare verde după regulile descrise în ghidul de finanțare postat pe site-ul AFM: www.afm.ro .

Acestea, vor putea fi depuse pentru finanțare în perioada 15 septembrie – 15 octombrie 2016, la sediul Administrației Fondului pentru Mediu.

Programul „Infrastructură de alimentare verde” a fost realizat în conformitate cu reglementările U.E, și pune bazele viitoarei rețele naționale de puncte de alimentare pentru autovehiculele electrice din România.

Programul a fost conceput ca unul multianual, cu o țintă indicativă de 6.000 de puncte de alimentare instalate în rețea, până în anul 2020. Acesta este finanțat prin AFM și beneficiază, pentru anul 2016, de suma de 70 milioane lei, sumă care va acoperi instalarea a circa 420 de stații de încărcare cu putere normală și alte 420 de stații de încărcare rapidă.

După un calcul simplu, orice primărie, instituție publică sau agent economic poate instala din suma maximă alocată (aproximativ 200.000 de euro) 4 prize de încărcare rapidă și alte 24 cu încărcare normală.

Locațiile care pot fi dotate cu chargere rapide sau normale conform viziunii Programului sunt: parcările publice, parcări destinate sau care deservesc punctele de interes public (baze sportive, săli de spectacole, instituții publice, centre comerciale, unități hoteliere, gări, aeroporturi, benzinării), parcări cu acces direct la autostrăzi, drumuri naționale sau europene.

Aplicanții în cadrul sesiunii de finanțare trebuie să prevadă în proiect locuri de parcare corespondente numărului de puncte de încărcare care trebuie marcate distinct și semnalizate cu panouri de informare.

Informații suplimentare legate de program pot fi obținute accesând site-ul: www.afm.ro

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.