270 de copii au fost întorși din drum de la PTF Petea

Petea

În luna august 2016, în PTF Petea, la frontiera cu Ungaria, s-a înregistrat un număr de 270 de minori (din totalul de 3.800) cărora nu li s-a permis ieşirea din ţară, deoarece însoțitorii acestora nu aveau documentele necesare pentru a li se permite continuarea călătoriei.

În majoritatea cazurilor, însoţitorul minorului, altul decât părintele, nu a prezentat cazierul judiciar, iar în cazul minorilor însoțiţi doar de unul dintre părinți, s-a constatat lipsa împuternicirii notariale.

Pentru o mai bună informare, în ceea ce priveşte situaţia de fapt, Poliția de frontieră vine în sprijinul cetăţenilor şi reamintește condiţiile de ieşire ale minorilor din România, conform Legii 248/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate.

Astfel, minorii, cetăţeni români, pot călători în străinătate în baza unui document de călătorie individual (paşaport sau carte de identitate) numai însoţiţi, cu acordul părinţilor ori al reprezentanţilor legali. Prin reprezentant legal se înţelege persoana desemnată, potrivit legii, să exercite drepturile şi să îndeplinească obligaţiile părinteşti faţă de minor.

Poliţiştii de frontieră permit ieșirea din țară a unui minor numai dacă este însoţit de o persoană fizică majoră – în următoarele cazuri:

A. În situaţia în care călătoreşte însoţit de ambii părinţi;

B. În situaţia în care călatorește împreună cu unul dintre părinți, numai dacă părintele însoțitor prezintă o declarație a celuilalt părinte din care rezultă acordul acestuia cu privire la efectuarea călătoriei, ori după caz, face dovada decesului celuilalt părinte;

C. În situația în care călătorește împreună cu unul dintre părinți, dacă părintele însoțitor face dovada faptului că minorul i-a fost încredințat prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă și irevocabilă.

În cazul părinţilor divorţaţi, chiar dacă părintele însoţitor face dovada faptului că minorul i-a fost încredinţat prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă şi irevocabilă însă cei doi părinţi exercită în comun autoritatea părintească, acesta trebuie să prezinte acordul autentificat al celuilalt părinte cu privire la ieşirea din ţară.

D. În situația în care călătorește însoțit de o altă persoană fizică majoră, numai dacă persoana însoțitoare prezintă extrasul de cazier judiciar și o declarație: a ambilor părinţi, a părintelui căruia minorul i-a fost încredinţat prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă şi irevocabilă, a părintelui supravieţuitor ori a reprezentantului său legal.

Declarația și certificatul de cazier judiciar, precum și oricare dintre documentele care au contribuit la aprecierea îndeplinirii condițiilor exercitării dreptului la liberă circulație se prezintă Poliției de Frontieră de la graniță.

Declaraţia trebuie să cuprindă şi următoarele menţiuni: scopul deplasării, ruta urmată până în statul de destinaţie, în cazul în care minorul urmează să rămână în statul de destinaţie, trebuie menţionată persoana căreia urmează a-i fi încredinţat minorul sau dacă urmează să se întoarcă, trebuie sa fie precizat însoţitorul.

În situația în care polițistii de frontieră constată că nu sunt îndeplinite condițiile prevăzute de Legea 248/2005 pentru ca minorul să iasă din România, vor întrerupe călătoria acestuia.

Dacă minorul nu este însoțit de cel puțin unul dintre părinți și nu sunt îndeplinite condițiile menționate mai sus, se informează aceștia, punându-le în vedere să îl preia de îndată ce este posibil. În cazul în care nu este posibilă informarea părinților, polițiștii de frontieră anunță Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului, care inițiază procedura aplicabilă minorilor neînsoțiți, potrivit legii.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.