Vezi ordinea de zi a ședinței ordinare a Consiliului Local Satu Mare

sedinta

Primarul municipiului Satu Mare, Kereskenyi Gabor, i-a convocat pe consilieri în ședință ordinară, în data de 25 august, ora 14.00.

Şedinţa va avea următoarea ordine de zi:

1.Aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local Satu Mare din data de 28.07.2016.

2.Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă, pentru şedinţele Consiliului Local al Municipiului Satu Mare din luna septembrie 2016.
Iniţiator proiect: primar Kereskényi Gábor

3.Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei P.U.Z. – Extindere hotel cu corp restaurant şi grădină de vară acoperită şi mansardare în volumul acoperişului la corpul P+3 Amplasament: P-ţa Libertăţii nr.11
Iniţiator proiect: primar Kereskényi Gábor

4.Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei P.U.Z.- Lotizare în vederea construirii de locuinte unifamiliale, Amplasament : Municipiul Satu Mare, Zona Sătmărel
Iniţiator proiect: primar Kereskényi Gábor

5.Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Municipiului Satu Mare în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C.Transurban S.A.Satu Mare
Iniţiator proiect: primar Kereskényi Gábor

6.Proiect de hotărâre privind deschiderea de noi puncte de lucru ale S.C. APASERV Satu Mare S.A.
Iniţiator proiect: primar Kereskényi Gábor

7.Proiect de hotărâre privind privind aprobarea modificării Planului de lucrări de întreţinere, înlocuire şi dezvoltare a activelor concesionate la S.C. Apaserv Satu Mare S.A. din Fondul de întreţinere, înlocuire şi dezvoltare (IID) pentru anul 2016
Iniţiator proiect: primar Kereskényi Gábor

8.Proiect de hotărâre pentru modificarea art.1 la H.C.L. Satu Mare nr.127/30.06.2016 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului local al municipiului Satu Mare în Consiliul administrativ al instituţiei de concerte „Filarmonica de Stat Dinu Lipatti” Satu Mare
Iniţiator proiect: primar Kereskényi Gábor

9.Proiect de hotărâre privind aprobarea metodologiei de selecţie a proiectelor cu finanţare nerambursabilă din fonduri alocate din bugetul local al municipiului Satu Mare, Centrului Cultural G.M. Zamfirescu
Iniţiator proiect: primar Kereskényi Gábor

10.Proiect de hotărâre privind numirea comisiei de selecţie şi a comisiei de soluţionare a contestaţiilor privind finanţarea proiectelor din fonduri nerambursabile, alocate Centrului Cultural G.M. Zamfirescu
Iniţiator proiect: primar Kereskényi Gábor

11.Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de actualizare date asupra imobilului înscris în CF nr. 4178 Satu Mare cu nr. top 170
Iniţiator proiect: primar Kereskényi Gábor

12.Proiect de hotărâre privind probarea documentaţiei de dezlipire a imobilului teren cu construcţii înscris în CF nr. 165 Colectivă Satu Mare
Iniţiator proiect: primar Kereskényi Gábor

13.Proiect de hotărâre privind însuşirea Raportului de evaluare întocmit de expert tehnic ing. Mitrea Dorina în dosarul nr. 9052/296/2015, aflat pe rolul Judecătoriei Satu Mare
Iniţiator proiect: primar Kereskényi Gábor

14.Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii de către TRANSURBAN S.A. Satu Mare a unui contract de asistenţă juridică.
Iniţiator proiect: primar Kereskényi Gábor

15.Proiect de hotărâre pentru modificarea Anexei nr.2 la H.C.L. Satu Mare nr. 158/25.10.2012 privind aprobarea criteriilor pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de locuinţe şi în repartizarea locuinţelor pentru tineri, destinate închirierii, în municipiul Satu Mare
Iniţiator proiect: primar Kereskényi Gábor

16.Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Municipiului Satu Mare în Adunarea Generală şi în Consiliul Director şi de Administraţie al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ,,Zona Metropolitană,
Iniţiator proiect: primar Kereskényi Gábor

17.Proiect de hotărâre privind mandatarea d-lui primar Kereskényi Gábor să reprezinte Municipiul Satu Mare în Adunarea Generală a „Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru servicii în sectorul de apă şi apă uzată din judeţul Satu Mare”
Iniţiator proiect: primar Kereskényi Gábor

18. Diverse.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.