SPAS Satu Mare organizează concurs pentru ocuparea mai multor funcții

SPAS

Serviciul Public de Asistenţă Socială (SPAS) Satu Mare, organizează concurs în data de 13 septembrie 2016 ora 10.00 proba scrisă şi în data de 15 septembrie ora 12.00 interviul, pentru ocuparea următoarelor funcţii contractuale vacante:

Centrul Creșe în Sistem Public:

– Referent gradul IA – 1 post, studii liceale, respectiv studii medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat;
– Referent gradul II – 2 posturi, studii liceale, respectiv studii medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat;
-Asistent medical – 1 post – studii postliceale absolvite cu diplomă în domeniul asistență medicală, specialitatea asistență medicală;
– Îngrijitor curățenie – 1 post, studii medii;

Centrul Multifuncțional „ALTER EGO”:

– Îngrijitor curățenie – 1 post, studii medii.

Dosarele de înscriere la concurs se depun la Biroul Resurse Umane Salarizare, până la data de 29 august 2016 inclusiv, ora 14.00.

La concurs pot participa persoanele care îndeplinesc condițiile generale prevăzute de art. 3 din H.G. nr.286/2011, cu modificările și completările ulterioare.

Condiţii specifice de participare la concurs pentru postul de Referent gradul IA:

– studii liceale, respectiv studii medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat;
– vechime în specialitatea studiilor minim 5 ani.

Condiţii specifice de participare la concurs pentru posturile de Referent gradul II:

– studii liceale, respectiv studii medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat;
– vechime în specialitatea studiilor minim 1 an.

Condiţii specifice de participare la concurs pentru postul de Asistent medical:

– studii postliceale absolvite cu diplomă în domeniul asistență medicală, specialitatea asistență medicală;
– vechime în specialitatea studiilor minim 1 an;

Condiţii specifice de participare la concurs pentru posturile de Îngrijitor curățenie:

– studii medii;
– vechime în muncă minim 1 an.

În data de 20 septembrie ora 10.00 proba scrisă şi în data de 22 Septembrie 2016 orele 12,00 interviul, pentru ocuparea următoarelor funcţii contractuale vacante:

Centrul Social de Urgență pentru Adulți:

– Psiholog stagiar – 1 post, studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă în domeniul psihologie, specialitatea psihologie;
– Muncitor paznic – 1 post, studii medii.
– Îngrijitor curățenie – 1 post, studii medii.

Dosarele de înscriere la concurs se depun la Biroul Resurse Umane Salarizare, până la data de 29 august inclusiv, ora 14.00.

Condiţii generale de participare la concurs:

– Pot participa la concurs persoanele care îndeplinesc condițiile generale prevăzute de art.3 din H.G. nr.286/2011, cu modificările și completările ulterioare.

Condiţii specifice de participare la concurs pentru postul de Psiholog stagiar:

– studii superioare absolvite cu diplomă de licenţă în domeniul psihologie, specialitatea psihologie.

Condiţii specifice de participare la concurs pentru posturile de Muncitor paznic și Îngrijitor curățenie:

– studii medii;
– vechime în muncă minim 1 an.

Dosarul de înscriere va conţine în mod obligatoriu următoarele documente: cerere de înscriere cu menţiunea postului; copia actului de identitate; curriculum vitae model european; copiile după diplomele de studii; copie după carnetul de muncă sau adeverinţă care să ateste vechimea în specialitatea studiilor; copia certificatului de membru OAMR pentru postul de asistent medical; poliţa de asigurare malpraxis pentru postul de asistent medical; certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere medical; cazier judiciar; aviz psihologic.

Copiile de pe actele mai sus enumerate se prezintă însoţite de documentele originale, care se vor certifica pentru conformitate de către secretarul comisiei de concurs.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.