Ordinea de zi a ședinței Consiliului Local Satu Mare

consilieri

Primarul municipiului Satu Mare, Kereskenyi Gabor, a convocat ședința Consiliului Local aferentă lunii iulie. Ședința va avea loc în data de 28 iulie, ora 14.00.

În continuare vă prezentăm ordinea de zi a ședinței ordinare a Consiliului Local Satu Mare:

1. Aprobarea procesului verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Local Satu Mare din data de 30.06.2016

2. Proiect de hotărâre privind încetarea, prin demisie, a mandatului de consilier local al domnului Coica Costel Dorel

Iniţiator proiect: primar Kereskényi Gábor

3. Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier local al domnului Crăciun Ciprian-Dumitru

Iniţiator proiect: primar Kereskényi Gábor

4. Proiect de hotărâre privind modificarea unor comisii de specialitate ale Consiliului local al municipiului Satu Mare

Iniţiator proiect: primar Kereskényi Gábor

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului local de venituri şi cheltuieli şi a bugetelor instituţiilor publice subordonate Consiliului Local al municipiului Satu Mare, finanţate integral sau parţial din venituri proprii, la trimestrul II al anului 2016

Iniţiator proiect: primar Kereskényi Gábor

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului local de Venituri şi Cheltuieli al municipiului Satu Mare, pe anul 2016

Iniţiator proiect: primar Kereskényi Gábor

7. Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al instituţiilor publice subordonate Consiliului Local Satu Mare, finanţate integral sau parţial din venituri proprii, pe anul 2016

Iniţiator proiect: primar Kereskényi Gábor

8. Proiect de hotărâre privind împuternicirea Domnului viceprimar Albu Adrian să reprezinte municipiul Satu Mare în Adunarea Generală a „Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru servicii în sectorul de apă şi apă uzată din judeţul Satu Mare”

Iniţiator proiect: primar Kereskényi Gábor

9. Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Municipiului Satu Mare în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. APASERV SATU MARE S.A.

Iniţiator proiect: primar Kereskényi Gábor

10. Proiect de hotărâre privind constatarea încetării mandatului domnului Gáti Ştefan din Consiliul de Administraţie al S.C. APASERV SATU MARE S.A.

Iniţiator proiect: primar Kereskényi Gábor

11. Proiect de hotărâre privind numirea Comisiei de analiză a solicitărilor de locuinţe sociale şi de necesitate din Municipiul Satu Mare

Iniţiator proiect: primar Kereskényi Gábor

12. Proiect de hotărâre privind numirea Comisiei de identificare şi selecţie a firmelor locatare din Centrul Tehnologic, de Inovare şi de Afaceri în municipiul Satu Mare

Iniţiator proiect: primar Kereskényi Gábor

13. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al municipiului Satu Mare în cadrul Grupului de Lucru Mixt

Iniţiator proiect: primar Kereskényi Gábor

14. Proiect de hotărâre privind numirea Consiliului Consultativ al Serviciului Public de Asistenţă Socială Satu Mare

Iniţiator proiect: primar Kereskényi Gábor

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei: Planul Urbanistic Zonal – „ Sediu administrativ şi hală de întreţinere mijloace de transport marfă”. Amplasament: Satu Mare, extravilan DN19A- KM 57+460, Satu Mare

Iniţiator proiect: primar Kereskényi Gábor

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei: Planul Urbanistic Zonal – „ Magazin de prezentare legume fructe şi depozit ”. Amplasament: Satu Mare, B-dul Cloşca nr.65

Iniţiator proiect: primar Kereskényi Gábor

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei: Planul Urbanistic Zonal – „ Construirea supermarket LIDL, amenajari accese şi parcaje, organizare de şantier, branşamente/racorduri la utilităţi, amplasare totemuri şi panouri publicitare, împrejmuire proprietate”. Amplasament: Satu Mare, Str. Careiului

Iniţiator proiect: primar Kereskényi Gábor

18. Proiect de hotărâre privind acordarea cu titlu gratuit a dreptului de uz şi servitute, către SC F.D.E.E. Electrica Distribuţie Transilvania Nord S.A. Sucursala Satu Mare, asupra unor suprafeţe de teren situate în municipiul Satu Mare, Str. Păuleşti

Iniţiator proiect: primar Kereskényi Gábor

19. Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării cu titlu gratuit, în cadrul proiectului Ro-NET, a traseului de fibră optică şi alimentare cu energie electrică pe domeniul public şi privat al municipiului Satu Mare

Iniţiator proiect: primar Kereskényi Gábor

20. Proiect de hotărâre privind vânzarea prin licitaţie publică deschisă a imobilului-teren în suprafaţă de 20 mp înscris în CF nr. 176465 Satu Mare sub nr. cadastral 176465 proprietatea privată a municipiului Satu Mare situat în municipiul Satu Mare, strada Digului

Iniţiator proiect: primar Kereskényi Gábor

21. Proiect de hotărâre pentru revocarea H.C.L. nr. 78/31.03.2016 privind aprobarea documentaţiei cadastrale de actualizare informaţii tehnice pentru imobilul înscris în CF nr. 174958 Satu Mare cu nr. top 14843 şi 14842/4

Iniţiator proiect: primar Kereskényi Gábor

22. Proiect de hotărâre privind aprobarea transmiterii dreptului de administrare asupra spaţiului situat în Satu Mare str. Alexandru Ioan Cuza nr. 3, în favoarea Administraţiei Domeniului Public Satu Mare

Iniţiator proiect: primar Kereskényi Gábor

23. Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă, pentru şedinţele Consiliului Local al municipiului Satu Mare din luna august 2016

Iniţiator proiect: primar Kereskényi Gábor

24. Diverse.

Primar

Kereskényi Gábor.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.