Garda de Mediu a dat amenzi de peste 115.000 lei

garda de mediu

În perioada 1 aprilie-30 iunie 2016, Comisariatul Judeţean Satu Mare al Gărzii Naţionale de Mediu a efectuat un număr total de 242 de inspecţii, dintre care 114 inspecţii planificate, conform planului anual de controale şi 128 au fost verificări neplanificate.

În cadrul inspecţiilor neplanificate, au fost înregistrate: 33 controale efectuate în urma sesizărilor; 12 controale de verificare a realizării măsurilor stabilite anterior; un control în urma autosesizării; 62 de controale dispuse de Comisariatul General al Gărzii Naționale de Mediu; 17 controale de verificare a respectării condiţiilor impuse în actele de reglementare; trei controale cu alte autorităţi, în urma protocoalelor încheiate în acest sens cu instituţii la nivel județean.

Principalele neconformităţi constate în urma controalelor efectuate în perioada menţionată au fost: neîndeplinirea ţintei privind reducerea cu 15 % a cantităţilor de deşeuri eliminate, din totalul deşeurilor colectate şi netransmiterea declaraţiilor aferente acestei obligaţii la fondul pentru mediu; afectarea spaţiilor verzi prin tăieri de arbori; gestionarea necorespunzătoare a deşeurilor; neîntocmirea evidenţei gestiunii deşeurilor; lipsa formularelor de transport deşeuri.

În urma acestor controale, au fost aplicate 65 de sancţiuni contravenţionale, în valoare totală de 115.600 lei.

Inspecţiile efectuate în trimestrul II au avut ca principal obiectiv verificarea activităţilor persoanelor juridice cu impact potenţial asupra mediului în domeniul colectării şi tratării apelor uzate, în scopul realizării măsurilor necesare pentru asigurarea încadrării calităţii apelor uzate evacuate în limitele admise.

Controalele au mai vizat şi modul de gestionare a deşeurilor, prevenirea poluării mediului cu deşeuri depozitate necontrolat, verificarea existenţei actelor de reglementare din punct de vedere al protecţiei mediului şi a respectării condiţiilor stabilite în acestea, verificarea măsurilor impuse cu ocazia controalelor anterioare.

S-au abordat cu prioritate inspecţiile ce fac obiectul investiţilor din fonduri europene pentru a nu întârzia obţinerea fondurilor respectiv derulare a proiectelor. Au fost realizate trei inspectii pentru investiţii noi şi la finalizarea investiţilor pentru plata tranşelor către beneficiarul proiectelor.

În trimestrul II al anului 2016 au fost verificate 33 reclamaţii/sesizări referitoare la deversări de ape uzate menajere, aspecte privind calitatea aerului, tăieri de arbori, depozitări necorespunzătoare de deşeuri precum şi alte aspecte privind protecţia mediului.

În cursul perioadei 1 aprilie-30 iunie nu au fost înregistrate poluări, accidente sau incidente care să ducă la afectarea gravă a factorilor de mediu apă, aer și sol.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.