Subvenții pentru încadrarea elevilor și studenților pe perioada vacanței

angajati

Angajatorii care încadrează în muncă elevi sau studenți pe perioada vacanțelor, beneficiază pentru fiecare elev sau student de un stimulant financiar, lunar, egal cu 50% din valoarea indicatorului social de referință al asigurărilor pentru șomaj și stimulării ocupării forței de muncă, în vigoare. La această dată indicatorul social de referință are o valoare de 500 de lei. Așadar stimulentul financiar lunar care se acordă pentru fiecare elev sau student, încadrat în condițiile legii, va fi în valoare de 250 de lei.

Stimulentul financiar se acordă la cererea angajatorului din bugetul asigurărilor de șomaj, dacă încadrează în muncă elevi și studenți în baza unui contract individual de muncă pe durată determinată, egală sau mai mică decât durata vacanței sau în baza unui contract de muncă temporară dacă durata misiunii de muncă temporară este egală sau mai mică decât durata vacanței. Perioada maxima de acordare a stimulentului financiar este de 60 de zile lucrătoare într-un an calendaristic.

Nu pot beneficia de stimulentul financiar angajatorii care încadrează în muncă elevi și studenți anterior datei de începere a vacanței stabilite potrivit legii, pentru elevii și studenții respectivi.

Înainte de încheierea contractului de muncă, angajatorii au obligația de a anunța locul de muncă vacant la agenție (online sau pe support de hârtie), iar elevii și studenții se vor înregistra în evidențele agenției ca persoană în căutarea unui loc de muncă.

Actele pentru luarea în evidență sunt cartea de identitate (copie și original), certificate de naștere (copie și original), adeverință medicală din care să rezulte că este apt de muncă, adeverință de la înstituția de învățământ.

În vederea încheierii convenției în baza căreia se acordă stimulentul financiar angajatorii vor depune la Agenia Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Satu Mare o cerere însoțită de următoarele documente:

-Tabel nominal cuprinzând elevii și studenții încadrați în muncă pe perioada vacanțelor, formular standard prevăzut de lege;

-Adeverință eliberată de instituția de învățământ prin care se atestă că persoana are statutul de elev, sau după caz de student, și urmează cursurile într-o instituție de învățământ de stat sau particular, înființată potrivit legii, cuprinzând și precizarea expresă a perioadei de vacanță;

-Acordul părinților pentru încadrarea în muncă a elevilor intre 16 și 18 ani;

-Actul de identitate al elevului sau studentului în copie;

-Copia contractului de muncă, încheiat cu respectarea condițiilor de vârstă și a regimului legal al muncii tinerilor, înregistrat la Inspectoratul Teritorial de Muncă Satu Mare;

-Declarație pe propria răspundere a angajatului, din care să rezulte că în cursul anului calendaristic nu a beneficiat de stimulentul financiar pe o perioadă de 60 de zile lucrătoare pentru elevii și studenții respectivi.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.