Măsuri de prevenire a incendiilor

preventie incendii

În perioada Sărbătorilor Pascale, Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență (SVSU) Satu Mare recomandă câteva măsuri pentru prevenirea incendiilor la obiectivele de cult:

– preoţii au responsabilitatea de a asigura toate condiţiile pentru buna desfăşurare a sfintelor slujbe cu scopul evitării oricărui accident, dotarea cu stingătoare a lăcaşurilor de cult, menţinerea liberă a căilor de evacuare, utilizarea corectă a instalaţiilor electrice şi stabilirea zonelor de parcare astfel încât accesul autospecialelor de pompieri să nu fie afectat;

– evitarea desfăşurării slujbelor religioase în interiorul obiectivelor aflate în curs de restaurare/renovare şi interzicerea desfăşurării lor în obiective în care sunt amplasate schele;

– în situaţia desfăşurării slujbelor religioase în interiorul lăcaşurilor de cult, se va limita accesul credincioşilor astfel încât să se evite supraaglomerarea, se vor menţine fixate în poziţie deschisă uşile de acces/evacuare în/din biserică şi se vor îndepărta/elimina covoarele/mochetele şi mobilierul (scaune, bănci) din zona centrală a bisericilor, care nu sunt fixate ferm de pardoseală, cu excepţia celor folosite de ierarhi în cadrul slujbelor religioase;

– în cazul organizării slujbelor religioase în bisericile din lemn nu se va permite aglomerarea credincioşilor în interior, deoarece aceste obiective sunt de dimensiuni mici, au căile de evacuare insuficiente şi prezintă un risc foarte mare de incendiu;

– lumânările aprinse trebuie ţinute la distanţă de haine, păr, mobilier, coroane sau alte obiecte de cult din materiale combustibile din interiorul bisericii şi, de asemenea, se recomandă evitarea deplasării cu lumânările aprinse în autovehicule (autoturisme, autocare, microbuze);

– parcarea autovehiculelor în vecinătatea bisericilor se va face astfel încât să nu se blocheze sau să se diminueze gabaritele căilor de acces pentru intervenţie al autospecialelor pompierilor sau să fie împiedicat accesul la hidranţii exteriori de incendiu;

– efectuarea, prin grija factorilor de conducere de la biserici, a unui control riguros după terminarea slujbelor religioase, pentru înlăturarea oricărei eventuale surse de iniţiere a unui incendiu;

– interzicerea utilizării focului deschis pentru igienizarea terenurilor şi a curţilor lăcaşurilor de cult, precum şi a cimitirelor din vecinătatea acestor obiective, în contextul în care asemenea activităţi se desfăşoară, de regulă, premergător Sfintelor Sărbători de Paşte.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.