Postul de inspector școlar general Satu Mare, scos la concurs

isj

Postul de inspector școlar general din cadrul IȘJ Satu Mare, alături de alte cinci funcții similare din cadrul altor inspectorate școlare din țară, sunt scoase la concurs. Examenele pentru ocuparea acestor posturi vor avea loc în perioada 11-13 mai.

În prezent, funcția de inspector școlar general al IȘJ Satu Mare este ocupată de Călin Durla.

Dosarele de înscriere pot fi depuse, în intervalul 18-26 aprilie, la sediile inspectoratelor şcolare pentru ale căror funcţie de conducere se candidează, iar probele vor avea loc la sediul Ministerului Educaţiei.

Pentru ocuparea acestor funcţii poate candida orice cadru didactic care îndeplineşte, cumulativ, următoarele condiţii: a) este membru al corpului naţional de experţi în managementul educaţional; b) este absolvent al unei instituţii de învăţământ superior, cu diplomă de licenţă; c) este personal didactic titular în învăţământ şi are gradul didactic I sau titlul ştiinţific de doctor; d) are o vechime în învăţământul preuniversitar de cel puţin 8 ani, dintre care cel puţin 5 în ultimii 10 ani; e) a obţinut calificativul „foarte bine” în ultimii 5 ani şcolari încheiaţi şi nu a fost sancţionat disciplinar în anul şcolar curent; f) are recomandare/caracterizare vizând calităţile profesionale, manageriale şi morale din partea consiliului profesoral al unităţii de învăţământ sau din partea consiliului de administraţie al inspectoratului şcolar ori recomandarea senatului universităţii sau a organului de conducere al instituţiei în care candidatul îşi desfăşoară activitatea la data înscrierii la concurs; g) nu a desfăşurat poliţie politică şi nu a fost lipsit de dreptul de a ocupa o funcţie de conducere în învăţământ prin hotărâre judecătorească definitivă de condamnare penală; h) este apt din punct de vedere medical pentru îndeplinirea funcţiei, conform prevederilor Legii Educaţiei Naţionale; i) nu a împlinit vârsta standard de pensionare la data susţinerii concursului.

Metodologia de concurs, bibliografia, modelul de CV Europass, declaraţia pe propria răspundere, fişele de evaluare a probelor, fişa postului şi lista documentelor necesare înscrierii la concurs se afişează atât la sediul MENCS, cât şi la sediul fiecărui inspectorat şcolar judeţean.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.