Iuliu Ilyes îi răspunde lui Vasile Blaga

Iuliu Ilyes

Fostul edil al municipiului Satu Mare, Iuliu Ilyes, îi răspunde liderului PNL Vasile Blaga, după ce acesta din urmă i-a criticat pe cei care au condus până în prezent destinele muncipiului Satu Mare. În cadrul vizitei efectuate joi, 11 februarie la Satu Mare, Blaga a spus că cei care au condus până acum destinele municipiului nostru nu au făcut nimic în mandatele lor și că „a venit și rândul orașului Satu Mare ca să arătăm noi liberalii ce poate o administrație de dreapta”.

De asemenea, Blaga a declarat că Satu Mare este mult rămas în urma altor municipii reședință de județ din regiunea de nord-vest a țării.

Ca răspuns la criticile lui Vasile Blaga, fostul primar Iuliu Ilyes prezintă o întreagă listă cu investiții și programe cu finanțare europeană realizate în municipiul Satu Mare.

În continuare vă prezentăm răspunsul dat de Iuliu Ilyes la criticile liderului liberal:

„În atenţia domnului Vasile Blaga, care cu onoare conduce liberalii sătmăreni, dar care, deşi a vizitat deseori municipiul Satu Mare, s-a mulţumit să se informeze despre treburile urbei doar de la un frustrat protejat de-al său:

INVESTIŢII ŞI PROGRAME CU FINANŢARE EUROPEANĂ realizate în municipiul Satu Mare:

1. Proiecte finanţate în cadrul asistenţei comunitare europene de preaderare „PHARE”

a) Programul Phare Coeziune Economico – Socială şi Infrastructură 2000-2001
„Parc Industrial Sud în municipiul Satu Mare”
Valoarea totală : 5.762.706 euro, din care finanţare nerambursabilă Phare : 3.951.488 euro
Perioada : iunie 2003 – octombrie 2005

b) Programul Phare CBC de Cooperare Transfrontalieră România – Ungaria
„Trecerea peste calea ferată în muncipiul Satu Mare pe ruta DN 19 Spre Petea (RO) – Csengersima (HU)/Pasaj Superior Rutier Satu Mare”
Valoarea totală : 6.990.000 euro, din care finanţare nerambursabilă Phare : 2.500.000 euro
Perioada : iunie 2005 – octombrie 2007

c) Programul Phare 2004 de Vecinătate România – Ucraina 2004 – 2006
„Studiu privind oportunităţile de cooperare transfrontalieră între municipiul Satu
Mare şi Regiunea Zakarpatia”
Valoarea totală : 43.480 euro, din care finanţare nerambursabilă Phare : 37.630 euro
Perioada : noiembrie 2006 – noiembrie 2007
Partener : Asociaţia administraţiilor locale din zona de frontieră din Zakarpatia –Ucraina

d) Programul de Cooperare Transfrontalieră România – Ungaria Phare CBC 2004
„Centru tehnologic, de inovare şi de afaceri în municipiul Satu Mare” – Studiu de
prefezabilitate (clădirea de pe str. I.L.Caragiale nr. 1)
Valoarea totală : 80.530 euro, din care finanţare nerambursabilă Phare : 72.130 euro,
cofinanţare de la bugetul local : 8.400 euro
Perioada : noiembrie 2006 – noiembrie 2008
Partener : Primăria municipiului Nyíregyháza – Ungaria

e) Programul Phare 2005 – Fondul Europa 2005 – 22.02.10.19/13181
„Centru de Informare EUROPA : Valori româneşti – Valori europene” – Birou de
informare despre Uniunea Europeană
Valoarea totală : 49.531 euro, din care finanţare nerambursabilă Phare : 39.531 euro
Perioada : noiembrie 2006 – noiembrie 2007

f) Programul Phare CBC de Cooperare Transfrontalieră România – Ucraina
„Cooperare transfrontalieră în domeniul turismului pentru elaborarea studiului de
fezabilitate Zona Turistică Noroieni”
Valoarea totală : 77.015 euro, din care finanţare nerambursabilă Phare : 69.015 euro
Perioada : noiembrie 2006 – noiembrie 2008

g) Programul Phare CBC de Cooperare Transfrontalieră România – Ucraina
„Proiect complex de educaţie ecologică şi de monitorizare a aerului în context
transfrontalier – reabilitarea clădirii fostei băi comunale din Grădina Romei – Kossuth
kert din municipiul Satu Mare
Valoarea totală : 743.938 euro, din care finanţare nerambursabilă Phare : 668.939 euro
Perioada : august 2007 – mai 2009.

2. Proiecte finanţate în cadrul asistenţei comunitare europene de prederare ISPA Măsura ISPA nr. 2002/RO/16/P/PE/019
„Îmbunătăţirea sistemelor de aimentare cu apă potabilă, colectare a apelor uzate şi a staţiei de epurare în municipiul Satu Mare”
Valoarea totală : 37.355.000 euro, din care finanţare nerambursabilă ISPA: 71 %, adică 26.522.050 euro, iar cofinanţare a municipiului Satu Mare, prin împrumut de la Banca Europeană de Investiţii : 29 %, adică 10.832.950 euro;
Perioada : martie 2003 (semnarea Memorandumului de Finanţare) – martie 2005 (începerea lucrărilor de construcţii) – septembrie 2008 (recepţia – inaugurarea lucrărilor) – 2009 (finalizarea plăţilor)

3. Programe de finanţare în cadrul fondurilor structurale 2007–2013 – Axa 1 : Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor

3.1 „Îmbunătăţirea calităţii mediului şui a calităţii urbane în zona periferică str. I.L.Caragiale a municipiului Satu Mare – Zone de locuinţe şi platforme industriale prin reabilitarea şi dezvoltarea infrastructurii urbane” – Modernizarea străzilor : Ion Luca Caragiale, Crivă1ţului, Orientului, Plevnei, Şoimoşeni, Văii
Valoarea totală : 10.686.662 lei;
Contractul de finanţare semnat la 31.05.2012 – finalizare în anul 2015.

3.2 „Creşterea calităţii vieţii şi asigurarea unor condiţii lanivel european prin regenerarea susţinută a zonei rezienţiale Solidarităţii din municipiul Satu Mare – SOLIDREG” – Modernizarea străzilor : Albatros, Berzei, Cocorilor, Deltei, Doina, Făgetului, Izvorului, Izvorul Lacului, Pescăruşilor, Sălciilor
Valoarea totală : 12.554.680 lei
Contractul de finanţare semnat la 23.03.2012 – finalizare în anul 2015.

3.3 „Descongestionarea traficului din zona centrală a municipiului Satu Mare prin reabilitarea şi dezvoltarea infrsastructurii urbane între pasajul peste calea ferată, platforma industrială pentru accesarea centurii de ocolire nordică” – Modernizarea străzilor : Axente Sever, Barbu Lăutaru, Emil Racoviţă, Lazarului, Panait Istrati, Teilor
Valoarea totală : 23.953.276 lei
Contractul de finanţare semnat la 16.02.2012 – finalizare în anul 2015.

3.4 „Sistem de supraveghere video pentru siguranţa spaţiilor publice din municipiul Satu Mare”
Valoarea totală : 1.768.054 lei
Contractul de finanţare semnat la 16.02.2012 – finalizare în anul 2014.

3.5 „Centru tehnologic de inovare şi afaceri în municipiul Satu Mare” – Clădirea de pe str. I.L.Caragiale nr. 1
Valoarea totală : 4.117.748 lei
Contractul de finanţare semnat la 17.02.2012 – finalizare în anul 2014.

3.6 „Centru multifuncţional social al Serviciului Public de Asistenţă Socială Satu Mare” – Centrală termică din cartierul Solidarităţii
Valoarea totală : 3.916.551 lei
Contractul de finanţare semnat la 16.02.2012 – finalizare în anul 2014.

3.7 „Reabilitarea patrimoniului istoric şi cultural din municipiul Satu Mare – Teatrul de Nord”
Valoarea totală : 14.154.121 lei
Contractul de finanţare semnat la 13.04.2012 – finalizare în anul 2015.

4. Programe de finanţare în cadrul fondurilor structurale 2007–2013 – Axa 3 : Îmbunătăţirea infrastructurii sociale
– „Reabiliarea şi modernizarea Colegiului Naţional Ioan Slavici din municipiul
Satu Mare ”
Valoarea totală : 13.702.617 lei, din care finanţare din program : 11.271.470 lei;
Perioada : octombrie 2010 – iunie 2012
– Elaborarea şi transmiterea spre aprobare în anul 2009 a altor 3 proiecte de reabilitare a şcolilor : Şcoala cu clasele I-VIII Ion Creangă, Şcoala cu clasele I-VIII Bălcescu – Petőfi şi Şcoala cu clasele I-VIII Avram Iancu, aprobate la finanţare în anul 2014, cu finalizare în anul 2015.

5. Programul de cooperare transfrontalieră Ungaria – România

a) „Pe lângă Someş pe apă şi pe două roţi –HUROVELO” – Pistă de biciclişti de 40 km pe digurile Someşului, din care 19,5 km pe teritoriul României, 10,5 km pe teritoriul municipiului Satu Mare;
Parteneri : comuna Vetiş, Nyírviz Fehérgyarmat – Ungaria, „Apele Române” Cluj
Valoarea totală care revine municipiului Satu Mare : 1.240.000 euro
Finalizat în iulie 2012

b) „Tradiţii ecvestre fără frontiere în Sătmar – ECVESTRO” – cursuri de echitaţie, dotări;
Parteneri : Fundaţia „Tiszavarázs Egészségvölgy” Mátészalka
Asociaţia Judeţeană a Crescătorilor şi Deţinătorilor de Cai Satu Mare
Valoarea totală : 141.187 euro, din care valoarea care revine municipiului Satu Mare : 64.340 euro
Perioada : 2011

c) „Dezvoltarea pe scară largă a relaţiilor de colaborare dintre oraşele înfrăţite Nyíregyháza şi Satu Mare”
Partener : oraşul Nyíregyháza – Ungaria
Valoarea totală : 62.090 euro
Perioada : 2010

d) Realizarea proiectului şi accesarea finanţării pentru reabilitarea clădirii fostului cinematograf Popular „HUROINVEST”
Valoarea : 1.917.005 euro
Partener : Fundaţia PRIMOM Nyíregyháza
Perioada : ianuarie 2012 – decembrie 2015.

6. Programul de finanţare al dezvoltării infrastructurii serviciului de apă potabilă şi canalizare – 2009RO161PR009
Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul Satu Mare:

• Reabilitarea unor reţele de canalizare 15,6 km
• 6 Staţii de pompare
• 6 Conducte sub presiune
• Implementarea treptei terţiare la staţia de epurare din Satu Mare
Valoarea totală : 23.903 milioane euro
Perioada : mai 2012 – decembrie 2015.

În cadrul proiectelor finanţate în cadrul asistenţei comunitare europene de preaderare Phare, ISPA şi de cooperare transfrontalieră cu Ungaria şi Ucraina, în perioada 2004 – 2008, municipiul Satu Mare a derulat 10 proiecte în valoare totală de 51,247 milioane euro, din care 26,522 milioane euro finanţare nerambursabilă.

În cadrul proiectelor finanţate în cadrul fondurilor structurale 2007 – 2013, în perioada 2008 – 2012 au fost demarate, câştigate finanţările şi derulate parţial 13 proiecte în valoare totală de 44,588 milioane euro.

În cadrul altor finanţări europene s-au derulat 5 proiecte, în valoare totală de 890 mii euro.

Realizarea acestor investiţii importante, derularea unor programe mai mici şi câştigarea finanţărilor nerambursabile pentru alte investiţii majore, aflate în derulare, a însemnat atragerea în municipiul Satu Mare, în decursul acestor opt ani a aproximativ 69,7 milioane euro finanţare nerambursabilă de la Uniunea Europeană, echivalentul veniturilor proprii anuale totale ale municipiului Satu Mare pe 3,5 ani”.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.