PFA sau microîntreprindere: ce e mai avantajos să ai în 2016?

fara-bani

Din 2016, crește povara fiscală a persoanelor fizice autorizate  – PFA, astfel că ele vor plăti obligatoriu și contribuția de asigurări sociale – CAS (10,5% sau 26,3%, conform opțiunii acestora) calculat la venitul net obținut, pe lângă contribuția de asigurări sociale de sănătate (CASS) de 5,5% și impozit pe venit de 16%. În acest context se pune problema dacă suspendarea sau încetarea activității ca PFA și înființarea unei microîntreprinderi reprezintă o soluție de luat în seamă.

Microîntreprinderea

Până la sfârșitul anului 2015, microîntreprinderile datorează un impozit de 3% din veniturile obținute, fără alte condiții sau criterii de îndeplinit.

Începând cu 1 ianuarie 2016, vor exista mai multe cote de impozitare diferențiate, în funcție de numărul de salariați. Mai precis, microîntreprinderilor le va fi aplicată o cotă de impozitare cuprinsă între 1% şi 3%, în funcţie de existenţa angajaţilor şi numărul acestora, după cum urmează:

Cotă de impozitare de 1% pentru microîntreprinderile care vor avea cel puţin doi salariați;
-Cot
ă de impozitare de 2% pentru microîntreprinderile cu un singur angajat;
-Cot
ă de impozitare de 3% pentru microîntreprinderile care nu vor avea nici măcar un salariat.

De precizat că, în timpul anului fiscal, asociații nu au voie să utilizeze banii societății în scopuri personale. După aprobarea situațiilor financiare, aceștia pot repartiza profitul la dividende, suportând un impozit suplimentar de 16% din sumă repartizată.

Urmează că de la 1 ianuarie 2016 impozitul pe dividende să scadă de la 16% la 5%, dar pentru veniturile din dividende să se datoreze și contribuția la sănătate de 5,5%, chiar dacă beneficiarul este salariat sau obține și alte venituri.

PFA

Începând cu 1 ianuarie 2016, PFA-urile datorează obligatoriu și CAS de 10,5% sau 26,3% din venitul net obținut (venituri – cheltuieli), chiar dacă obțin venituri din salarii sau nu. În prezent, obligatorii sunt impozitul pe venit de 16% și contribuția la sănătate de 5,5%.

Exemplu – Impozitare microîntreprindere vs PFA:

În cursul anului, o entitate are venituri de 100.000 lei și cheltuieli de 20.000 lei (nu există angajați).

Cât câștigă asociatul unei microînteprinderi

Societatea suportă un impozit pe venit de 3.000 lei (100.000 lei x 3%), iar profitul net va fi de 77.000 lei (100.000 lei – 23.000 lei). Pentru a utiliza banii în scop personal, asociatul va mai suporta și un impozit pe dividende. Conform modificărilor de săptămâna trecută ale noului Cod fiscal, impozitul pe dividende ar fi de 5% și s-ar datora și CASS de 5,5% pentru aceste venituri, astfel că situația s-ar prezența în următorul mod:

Impozit pe dividende – 3.850 lei (77.000 lei x 5%);
CASS- 4.235 lei (77.000 lei x 5,5%)
În acest caz, suma netă la dispozi
ția asociatului ar fi de 68.915 lei (77.000 lei – 3.850 lei – 4.235 lei).

Procent net (câștig/venit)= 69%

Cât câștigă o PFA

Venitul net obținut este de 80.000 lei. Astfel, persoană fizică va datora:

CAS de 8.400 lei (80.000 lei x 10,5%) și
CASS de 4.400 lei (80.000 lei x 5,5%)
Rezultă contribu
ții totale de 12.800 lei.

Astfel, venitul net impozabil este de 67.200 lei (80.000 lei – 12.800 lei), iar impozitul pe venit de 10.752 lei (67.200 lei x 16%). Persoana fizică va rămâne în final cu 56.448 lei (67.200 lei – 10.752 lei).

Procent net (câștig/venit) = 56%

Dacă persoană a optat pentru o contribuție la pensii de 10,5%, atunci nu va beneficia de întreg stagiu de cotizare în momentul stabilirii punctajului pentru pensie. Dacă ar fi optat pentru contribuția integrală de 26,3%, atunci situația ar fi fost:

CAS – 21.040 lei (80.000 lei x 26,3%);
CASS-4.400 lei (80.000 lei x 5,5%);
Contribuțiile totale sunt în acest caz de 25.440 lei. Astfel, venitul net impozabil este de 54.560 lei (80.000 lei – 25.440 lei), iar impozitul pe venit de 8.730 lei (54.560 lei x 16%). Persoana fizică va rămâne în final cu 45.830 lei (54.560 lei – 8.730 lei).

Procent net (câștig/venit)= 46%

PFA sau microîntreprindere: Ce alte aspecte trebuie să mai luați în calcul?

Există o serie de limite în cazul microintreprinderilor de care trebuie să țineți cont înainte de a lua decizia de închidere a PFA-ului:

-Dacă prin activitatea desfășurată realizați venituri mai mari de 100.000 euro, plafonul în lei fiind stabilit utilizând cursul de schimb de la sfârșitul anului precedent, atunci NU puteți fi microîntreprindere (firmele care depășesc acest plafon datorează un impozit de 16% din profitul obținut, neexistând diferențe majore între o astfel de firmă și o PFA, din punct de vedere al regimului de impozitare);
-Trebuie să țineți cont de obiectul de activitate desfășurat, deoarece nu puteți fi microîntreprindere dacă ponderea veniturilor din consultanță sau management depășește 20% din totalul veniturilor;
așa cum am mai precizat, în cazul unei persoane juridice, resursele financiare nu pot fi utilizate în cursul anului, ci doar după aprobarea situațiilor financiare și plata taxelor pe dividende.
-Pentru evidența contabilă a unei microîntreprinderi aveți nevoie de un contabil autorizat, în timp ce la PFA nu este neapărat nevoie de o persoană specializată pentru contabilitate.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.