Subvenții acordate din bugetul asigurărilor de șomaj marginalizaților sociali

Locuri-de-munca

Prin Legea 250/2013 se introduce noțiunea de tânăr cu risc de marginalizare socială.

Tânăr cu risc de marginalizare socială este persoana cu vârsta cuprinsă între 16 și 26 de ani care se înregistrează la agenția pentru ocuparea forței de muncă în a cărei rază teritorială își are domiciliul său, după caz, reședința și se încadrează în una dintre următoarele categorii:

-Se află în sistemul de protecție a copilului sau provine din acest sistem;
-Are dizabilități;
-Nu are familie, sau a cărui familie nu îi poate asigura întreținerea;
-Are copii în întreținere;
-A executat una sau mai multe pedepse privative de libertate;
-Este victima traficului de persoane.

Angajatorii care încadrează în muncă astfel de tineri vor beneficia lunar de o sumă egală cu salariul de bază stabilit la data angajării tinerilor (dar nu mai mult de două ori valoarea indicatorului social de referință), până la expirarea duratei contractului de solidaritate.

Contractul de solidaritate se încheie între agenția pentru ocuparea forței de muncă teritorială și tânăr pe o durată de până la 3 ani, dar nu mai puțin de un an, în condițiile în care, la data încheierii contractului de solidaritate, tânărul nu a împlinit vârsta de 26 de ani.

Această facilitate se acordă doar dacă sunt îndeplinite anumite condiții.

Salariatul trebuie încadrat în baza unui contract individual de muncă pe perioadă determinată, până la expirarea duratei contractului de solidaritate sau a unui contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată.

Locul de muncă pe care este încadrat tânărul trebuie să fie un loc de muncă vacant, comunicat agenției pentru ocuparea forței de muncă teritoriale.

În cazul în care angajatorii încetează raporturile de muncă ale tinerilor înainte de expirarea contractului de solidaritate, aceștia vor fi obligați să restituie, în totalitate sumele încasate de la bugetul asigurărilor pentru șomaj, pentru fiecare tânăr pentru care a încetat raportul de muncă.

Dacă la data expirării contractului de solidaritate, angajatorul de inserție menține raportul de muncă cu tânărul, atunci va beneficia de o altă facilitate din partea statului. Concret, angajatorul va primi lunar, din bugetul asigurărilor de șomaj, o sumă în cuantum de 50% din indemnizația de șomaj pe care tânărul ar fi primit-o dacă raporturile de muncă ar fi încetat la acea dată.

Suma se acordă angajatorului pe perioada menținerii raporturilor de muncă, dar nu mai mult de doi ani, conform Legii nr.250/2013.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.