61 de proiecte în cadrul Asociației GAL Microregiunea Someș-Codru

ATC_Gal_1

ATC_Gal_Pan

Azi, 17 septembrie, a avut loc conferința de presă organizată de către Asociaţia Grupul de Acţiune Locală (GAL) Microregiunea Someş-Codru ca urmare a finalizării proiectului de implementare a „Planului de Dezvoltare Locală 2012 – 2015 al Microregiunii Someş-Codru”. Evenimentul a avut loc în localitatea Valea Vinului în prezența autorităților locale și județene, a beneficiarilor de proiecte finanţate prin GAL.

Din cadrul Microregiunii Someș-Codru fac parte comunele: Valea Vinului, Medieșu Aurit, Apa, Culciu, Crucișor, Homoroade și Bârsău.

Autorităţile locale precum şi locuitorii acestor comune au realizat în ultimii trei ani un număr de 61 de proiecte de investiţii din care 42 de proiecte cu o valoare totală de 4.136.887 euro au reuşit să obţină finanţare din fonduri FEADR (Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală) şi de la bugetul naţional. Valoarea sprijinului public nerambursabil oferit pentru implementarea cu succes a acestor proiecte este de 2.518.623 euro din totalul de 2.550.000 euro care au fost alocaţi către GAL Microregiunea Someş-Codru.

Repartizarea proiectelor implementate sau în curs de implementare per comună se prezintă astfel: Culciu – 12, Valea Vinului – 9, Medieșu Aurit – 4, Apa – 4, Homoroade – 4, Crucișor – 4, Bârsău – 3 proiecte.

Din punct de vedere al tipurilor de proiecte, în ceea ce privește autorităţile locale s-au sprijinit investiţii de circa 960.000 euro în reabilitarea şi dotarea căminelor culturale, modernizarea de drumuri comunale şi investiţii pentru dotarea departamentelor de gospodărire comunală cu utilaje şi echipamente necesare bunei desfăşurări a activităţilor. Pentru mediul privat s-au sprijinit investiţii în instalarea tinerilor fermieri (cca. 512.000 euro), modernizarea exploataţiilor agricole prin dotarea acestora cu utilaje agricole (cca. 1.717.000), înfiinţarea şi sprijinirea microîntreprinderilor care activează în domeniul non agricol (cca. 775.000 euro).

De asemenea, a mai fost sprijinit un proiect de cooperare realizat de trei Grupuri de Acţiune Locală din judeţul nostru: GAL Sud Vest Satu Mare, GAL Zona Sătmarului şi GAL Microregiunea Someş-Codru a cărui obiectiv este promovarea potenţialului turistic al teritoriilor acoperite de aceste Grupuri de Acţiune Locale.

Asociaţia GAL Microregiunea Someş-Codru a fost înfiinţată în anul 2010 atunci când s-au pus bazele unui parteneriat format din: reprezentanţi ai administraţiei locale din comunele care alcătuiesc această microregiune, organizaţii non-guvernamentale locale şi reprezentaţi ai mediului de afaceri, scopul parteneriatului fiind acela de a atrage fonduri europene pentru dezvoltarea microregiunii.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.