Concursurile pentru ocuparea posturilor didactice, în plină desfășurare în județul Satu Mare

isj

Până vineri, 28 august, 244 de posturi complete și alte 214 posturi incomplete au rămas neocupate în școlile din județul Satu Mare, reiese din evidențele Inspectoratului Școlar Județeran (IȘJ).

În perioada 1-9 septembrie, se organizează concursul judeţean de ocupare a posturilor didactice/catedrelor rămase vacante/rezervate în vederea angajării cu contract de muncă pe perioadă determinată a personalului didactic calificat.

Candidații își pot depune dosarele în perioada 1-2 septembrie la secretariatul IȘJ Satu Mare. Condiţiile de înscriere şi de participare sunt aceleaşi ca şi cele pentru concursul naţional. Candidaţii care au dosar depus în sesiunea mai-iulie 2015 vor completa doar o cerere de inscriere.

Pentru posturile vacante care necesită inspecţie specială la clasă pot participa doar candidaţi înscrişi în perioada 11-17 mai 2015 care au obţinut cel puţin nota 5 la inspecţia specială la clasă în cadrul concursului naţional de ocupare a posturilor didactice sesiunea 2015 ori cel puţin 8 la inspecţiile la clasă în profilul postului, în cadrul examenului naţional de definitivare în învăţămînt, sesiunea 2015.

Pentru posturile vacante care necesită probe practice/orale de profil (informatică, TIC, maiştri instructori, arte, palatele copiilor, limbi străine cu predare în regim bilingv sau intensiv, etc.) pot participa candidaţi înscrişi în perioada 11-17 mai 2015 care au obţinut cel puţin nota 5 la probele practice/orale în cadrul concursului naţional de ocupare a posturilor didactice sesiunea 2015 precum şi alţi candidaţi. Aceştia din urmă vor susţine probele practice/orale în data de 3 septembrie 2015. Proba scrisă va avea loc în data de 4 septembrie, la Colegiul Tehnic „Ion I.C. Brătianu” din Satu Mare cu începere de la ora 10.00.

Candidaţii sunt rugați să se prezinte în sala de concurs cel mai devreme la ora 08.00 şi cel mai tîrziu la ora 09.00 cu buletin/carte/adeverinţă de identitate sau paşaport. Durata de redactare a lucrărilor este de 4 ore.
Nota obţinută are o pondere de 75% în media de repartizare.
Candidaţii trebuie să aibă minimum nota 5 atât la proba scrisă, cât şi la proba practică/inspecţia specială. Rezultatele vor fi afișate în data de 7 septembrie.
Contestaţiile vor putea fi depuse în perioada 7-8 septembrie, iar rezultatele finale vor fi afișate în data de 9 septembrie.

Conform Metodologiei privind mobilitatea personalului didactic şi a Calendarului mobilităţii personalului didactic din învăţământul preuniversitar, în perioada 1-9 septembrie 2015 se organizează testări prin interviu şi lucrare scrisă, în profilul postului solicitat în vederea angajării cu contract de muncă pe perioadă determinată a personalului didactic fără studii corespunzătoare postului după cum urmează:

-Depunerea şi înregistrarea dosarelor de înscriere:

Perioada: 1-2 septembrie 2015

-Locaţia: Inspectoratul Şcolar Judeţean Satu Mare, secretariat. La această testare se pot prezenta persoane care au absolvit cel puţin liceul, cu diplomă de bacalaureat.

-Concursul constă în interviu şi lucrare scrisă în profilul postului solicitat, potrivit programelor specifice în vigoare, aprobate prin ordin al ministrului educaţiei naţionale.

-Desfăşurarea probei scrise

-Data: 3 septembrie 2015

-Locaţia: Colegiul Tehnic Ion I.C. Brătianu Satu Mare

-Ora de începere a probei scrise: 10

-Prezenţa candidaţilor în sala de concurs cel mai devreme ora 8 şi cel mai tîrziu ora 9 cu buletin/carte/adeverinţă de identitate sau paşaport.

-Durata de redactare a lucrărilor este de 3 ore.

-Lucrarea scrisă are o pondere de 2 treimi din nota finală, restul, respectiv o treime reprezintă rezultatul evaluării în urma interviului. Nota minimă de promovare atât a lucrării scrise cât şi a interviului este 5

-Desfăşurarea interviului

-Perioada: 3-4 septembrie 2015

-Graficul desfăşurării (locaţia şi ora) se va afişa la finalizarea înscrierilor.

-Afişarea rezultatelor: 7 septembrie 2015

-Depunerea eventualelor contestaţii, analizarea şi rezolvarea lor: 7-8 septembrie 2015

-Afişarea rezultatelor finale: 9 septembrie 2015.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.