ADMITERE LICEU 2015: Ce trebuie să știi despre admitere și repartizarea electronică

admitere

Absolvenții de clasa a VIII-a urmează să își depună cererile cu opțiunile pentru înscrierea la liceu în perioada 3 și 7 iulie. În data de 14 iulie, se va face repartiția computerizată în licee, iar listele cu candidații repartizați vor fi afișate în data de 15 iulie, atât la școlile de proveniență ale elevilor, cât și la avizierele liceelor.

În continuare vă prezentăm calendarul admiterii la liceu:

3-7 iulie: Completarea opţiunilor în fişele de înscriere de către absolvenţii clasei a VIII-a şi de către părinţii acestora, asistaţi de diriginţii claselor a VIII-a;

3-7 iulie: Introducerea în baza de date computerizată a datelor din fişele de înscriere;

4-8 iulie: Verificarea de către părinţi şi candidaţi a fişelor editate de calculator, corectarea greşelilor în baza de date computerizată şi listarea fişelor corectate din calculator;

9 iulie: Termenul-limită pentru transmiterea bazei de date de la centrele de înscriere la centrul judeţean de admitere/al municipiului Bucureşti, precum şi a listei absolvenţilor care nu participă la repartizarea computerizată;

10 iulie: Transmiterea bazei de date de la centrele de admitere judeţene/al municipiului Bucureşti la Centrul Naţional de Admitere;

11-12 iulie: Verificarea şi corectarea bazelor de date de către Comisia Naţională de Admitere şi comisiile de admitere judeţene/a municipiului Bucureşti, transmiterea modificărilor la comisia naţională;

13 iulie: Corectarea erorilor şi confirmarea încheierii modificărilor;

14 iulie: Repartizarea computerizată în învăţământul liceal de stat a absolvenţilor clasei a VIII-a care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului şcolar 2015-2015;

15 iulie: Afişarea în unităţile de învăţământ gimnazial a listelor cu absolvenţii repartizaţi proveniţi din şcolile respective şi a listei cu locurile neocupate în unităţile de învăţământul liceal de stat din judeţ/municipiul Bucureşti;

15 iulie: Afişarea de către fiecare unitate de învăţământul liceal a listei candidaţilor repartizaţi în acea unitate;

16 iulie-24 iulie: Depunerea dosarelor de înscriere la şcolile la care candidaţii au fost repartizaţi.

Repartizarea electonică se va face în funcție de media obținută la examenul de Evaluare Națională 2015, care cântărește 75%, și media anilor de gimnaziu, cu o pondere de 25%.

În cazul în care doi candidaţi au medii de admitere egale, aceştia vor fi departajaţi în funcție de următoarele criterii: media generală obţinută la Evaluarea Naţională din clasa a VIII-a media generală de absolvire a claselor a V-VIII; nota obţinută la proba de Limba şi literatura româna din cadrul Evaluării Naţionale; nota obţinută la proba de Matematică din cadrul Evaluării Naţionale; nota obţinută la proba de limba maternă din cadrul Evaluării Naţionale, respectiv nota de la proba de verificare a cunoştinţelor de limba maternă, în cazul candidaţilor care solicită înscrierea la unităţi de învățământ cu predare în limba minorităţilor naţionale.

Înscrierea la liceu a candidaţilor declaraţi admişi în urma repartizării computerizate se poate face pe baza următoarelor acte: cererea de înscriere; cartea de identitate (dacă este cazul) şi certificatul de naştere, în copie legalizată; adeverinţa cu notele şi media generală obţinute la Evaluarea Naţională din clasa a VIII-a; foaia matricolă pentru clasele V-VIII (cu calculul mediei generale) și fișa medicală.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.